Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
END202 Mühendislik Matematiği-II 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Diferansiyel denklemlerin çözüm tekniklerini öğretmek ve değişik mühendislik problemlerine uygulamasını göstermek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Zeki KARACA
Öğrenme Çıktıları
  1. Seriler ile diferansiyel denklem çözümünü gerçekleştirir
  2. Diferansiyel denklem oluşturur ve çözer
  3. Birinci ve yüksek mertebeden diferansiyel denklemleri tanır ve çözer
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yardımcı Ders Kitapları:
• E. Kreyzig, Advanced Engineering Mathematics, Wiley Text Books; 8th edition 1998.
• C.H. Edwards J.R., and D.E. Penney, Differential Equations and Boundary-Value Problems, Computing and Modeling, Prentice-Hall, 1966.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Mühendislik analizi için araçlar, sayısal yaklaşım metodu, sayısal türev ve integrasyon, en küçük kareler yaklaşım metodunun uygulamaları, eğri uydurma, vektöriyel analiz, matris analiz, özdeğerler problemleri, analitik fonksiyonların uygulamaları, kısmı diferansiyel denklemler için sınır değerleri problemleri, optimizasyon uygulamaları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Genel tanımlamalar ve temel kavramlar
2.Diferansiyel denklemlerin tanımı ve mühendislik uygulamaları
3.Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemler ve mühendislik uygulamaları.
4.Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemlerin çözüm yötemleri
5.Yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemler ve mühendislik uygulamaları
6.Yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri
7.Lineer diferansiyel denklemler ile ilgili uygulama
8.Sabit katsayısı ikinci mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin uygulamaları
9.ikinci mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri
10.Arasınav
11.Yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri
12.Eksponansiyel seriler yardımı ile lineer diferansiyel denklemlerin çözümü
13.Seriler yardımı ile lineer diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri
14.Lineer Diferansiyel Denklem Sistemleri ve mühendislik uygulamaları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı12020
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü13339
Ev Ödevi6318
Toplam129