Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
END203 İstatistik-I 927001 2 3 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Endüstri Mühendisliği öğrenimi gören öğrencilere 1. İstatistiki yaklaşımların önemi ve uygulama alanları hakkında detaylı bilgi vermek, 2. Mühendislik problemlerinin istatistiki yaklaşımlarla çözülme ve sonuçları yorumlama becerisini kazandırmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Naci MURAT
Öğrenme Çıktıları
  1. Temel olarak kullanılan olasılık dağılımlarını kullanmasını bilir
  2. Veri toplama sürecini bilir
  3. İstatistiksel tablo ve grafik hazırlar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Ön koşul bulunmamaktadır.
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Uygulamalı İstatistik I-II, Alim Işık

İşletme ve İktisat için İstatistik, Paul Newbold

İstatistiğe Giriş, Fikret İkiz; Halis Püskülcü; Şaban Eren

Uygulamalı İstatistik I-II, Özer Serper

Olasılık ve İstatistik, Fikri Akdeniz

Uygulamalı İstatistik I-II, Alaaddin Başar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
İstatistik Tanımı ve Genel Kavramlar, Verilerin Toplanması ve Merkezi Eğilim Ölçüleri, Analitik Ortalamalar: Aritmetik, Geometrik, Harmonik, Kareli Ortalamaların Hesaplanması, Dağılma Ölçüleri: Asimetri ve Basıklıklık ölçüleri Pearson Asimetri Ölçüleri, Moment Kavramı, Momentlere dayanan Asimetri ve Basıklık Ölçüleri , İndeks Kavramı, Zaman ve Mekan İndeksleri, Sabit ve Değişken İndeksler, Fiyat ve Miktar İndeksleri, Basit ve Bileşik İndeksler,Küme teorimi ve İhtimaller Hesabı, İhtimal Teorileri ve Aksiyonları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel Kavramlar: İstatistik, Populasyon, Parametre, Örnek İstatistiği, Değişken, Veri, Veri Tipleri (birincil ve ikincil veriler) (nominal, ordinal, interval, ratio scale)
2.Verilerin Toplanması, Basit Seri, Gruplandırılmış Seri, Sınıflandırılmış Seri, Kesikli ve Sürekli Verilerin Sınıflandırılması ve Sunulması, Grafiksel Gösterimler: Frekans Dağılımları, Relatif Frekans Dağılımları, Kümülatif Frekans Dağılımları, Ters Frekans Dağılımları, Pasta Grafikleri, Çubuk Grafikler, Zaman Serisi Çizimi, Serpilme Çizimi, Histogram, Frekans Poligonu, Dal- Yaprak Diyagramı
3.Merkezi Eğilim Ölçüleri: Aritmetik Ortalama, Mod, Medyan Ve Kartiller (Basit Seri, Gruplandırılmış Seri ve Sınıflandırılmış Seri için), Harmonik Ortalama, Geometrik Ortalama
4.Değişkenlik ve Asimetri Ölçüleri Değişim Aralığı, Standart Sapma, Varyans, Varyasyon Katsayısı
5.Ortalama Mutlak Sapma, Bowley ve Pearson Asimetri Ölçüleri: (Basit Seri, Gruplandırılmış Seri ve Sınıflandırılmış Seri için), Kutu Diyagramları.
6.Saymanın Temel Kuralları, Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık Teoremleri, Bağımlı/sız Olaylar, Çarpım-Toplam Kuralı, Şartlı Olasılık, Bayes Teoremi, Kesikli/Sürekli Şans Değişkenleri, Olasılık Fonksiyonu, Olasılık Yoğunluk Fonk.
7.Beklenen Değer –Varyans Kavramı ve Hesaplanması. Kovaryans Kavramı.
8.Kesikli/Sürekli Şans Değişkenleri, Olasılık Fonksiyonu, Olasılık Yoğunluk Fonk., Beklenen Değer -Varyans Kavramı ve Hesaplanması.
9.Ara Sınav
10.Kesikli Olasılık Dağılışları; Kesikli Tekdüzen, Bernoulli, Binom
11.Hipergeometrik, Geometrik, Negatif Binom (Pascal), Poisson (Olasılık Fonksiyonları, Beklenen Değer ve Varyansları)Binom Dağılışınının Poisson Dağılımına Yaklaşımı
12.Sürekli Olasılık Dağılışları: Üstel, Üniform, Normal
13.Olasılık Yoğunluk Fonksiyonları, Beklenen Değer ve Varyansları, Merkezi Limit Teoremi , Binom Dağılışınının Normal Dağılımına Yaklaşımı, Poisson Dağılışınının Normal Dağılımına Yaklaşımı
14.Örnekleme Dağılışları: Örnek ortalamasının örnekleme dağılışı, örnek oranının örnekleme dağılışı, örnek varyansının örnekleme dağılışı, Tahminleyicilerin özellikleri (Sapmasızlık, Minimum Varyanslılık, Etkinlik)
15.Final
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı12020
Derse Katılım14342
Laboratuvar236
Rehberli Problem Çözümü20480
Toplam158