Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
END204 İstatistik-II 927001 2 4 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin herhangi bir veri kümesini görsel ve sayısal olarak özetleyip veri kümesi hakkında yorum yapabilmelerini ayrıca istatistiğin temelini oluşturan (olasılık, rasgele değişken, kesikli ve sürekli dağılımlar, kesikli ve sürekli teorik dağılımlar vb.) bazı konular hakkında bilgi sahibi olabilmelerini sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Naci MURAT
Öğrenme Çıktıları
  1. Veri türleri göre uygun istatistiksel yöntemi seçer.
  2. İstatistiksel yöntemleri kullanarak hipotezleri analiz eder.
  3. Verilerin analizinden elde edilen bulguları doğru bir biçimde yorumlar. Yorumları bilimsel araştırmalarla ilişkilendirir.
  4. İstatistiksel paket programlarını kullanır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
END 203 İstatistik I
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Şanslı Şenol, “Tanımlayıcı İstatistik”, Nobel Yayın Dağıtım, ISBN 978-605-395-146-9 2. Fikret İkiz, Halis Püskülcü, Şaban Eren, “İstatistiğe Giriş” Barış Yayınları, İzmir YARDIMCI KİTAPLAR: Statistics, (Concepts and Applications), Amir D. Aczel, McGraw-Hill Education ISBN 025611935X / 9780256119350 / 0-256-11935-X.3. Mahmut Kartal, Bilimsel araştırmalarda hipotez testleri, Nobel Yayın Dağıtım, 2006
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Olasılığın tanımı ve olasılık hesaplama kuralları, Frekans dağılımları, Genel grafikler, Tanımlayıcı istatistikler: merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri, Kesikli rasgele değişken ve fonksiyonları, Sürekli rasgele değişken ve fonksiyonları, Beklenen değer ve momentler, Kesikli teorik dağılımlar, Sürekli teorik dağılımlar, Örnekleme dağılımları, Ki-kare testleri, Hipotez testleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İhtimal Dağılımları, İhtimal Yoğunluk ve İhtimal Dağılım Fonksiyonları
2.Kesikli İhtimal Dağılımları ve Sürekli Dağİlİmlar, Normal Dağılım ve Özellikleri, Standart Normal Dağılım
3.Lognormal Dağılım, Beklenen Değerler ve Momentler, İhtimal Dağılımlarının Momentleri, Binom Dağılımına Normal Yaklaşım, Örnekleme Teorisi, Örnekleme Dağılımları
4.Nokta ve Aralık Tahminleri, Regresyon ve Korelasyon Analizi
5.Hipotez testleri ile ilgili bazı kavramlar
6.İstatistiksel model, Güç-etkinlik, ölçme ve ölçekler
7.Parametrik hipotez testleri
8.Arasınav
9.Parametrik hipotez testleri
10.Ki-kare uygunluk testi, bağımsızlık testi
11.Varyans testi, homojenlik testi, bağımlı grupların testi, ki-kare testinde dikkat edilmesi gereken durumlar
12.Parametrik olmayan testler
13.Parametrik olmayan testler
14.Final Sınavı
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11717
Final Sınavı12020
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma4832
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma31442
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma31442
Toplam153