Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
END207 Mühendislik Mekaniği 927001 2 3 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Mekaniğin temel kavramları ve vektörler hakkında temel bilgileri ve uygulamalarını öğretmek.Statik problemlerinin çözüm metotlarının belirlemesi, ağırlık merkezleri ve atalet momentlerinin hesabıyla ilgili bilgileri öğretmek. Sürtünme ve virtual iş yönteminin öğrenilmesi. Mukavemete giriş, temel tanımlar iç kuvvet, dış kuvvet, gerilme, emniyet gerilmesi ve emniyet katsayısı ,termik gerilmeler, kompozit çubuklarda termik gerilme, öz ağırlığın şekil değiştirmeye etkisinin öğrenilmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Kemal YILDIZLI
Öğrenme Çıktıları
  1. Ağırlık merkezlerini, atalet momentlerini hesaplayabilir
  2. Mekaniğin prensiplerini kuvvet ve moment kavramlarını bilir.
  3. Mukavemetin temal tanımlarını bilir ve kuvvet, dış kuvvet, gerilme, emniyet gerilmesi hesaplayabilir.
  4. Kesme kuvveti ve kayma gerilmeleri kavramlarına aşina olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
TBFİZ115 Fizik- I
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.OMURTAG H.M. Mühendisler için Mekanik-Statik, Birsen Yayınevi, 20092.Omurtag H. M.,Mukavemet, Cilt 1, Birsen Yayınevi, 20073.Omurtag H. M.,Mukavemet Çözümlü Problemler, Cilt 1,20084.Mechanics of Materials, F. P. Beer and E. R. Johnston, Mc-Graw Hill Comp., England.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Genel ilkeler. Kuvvet vektörleri: Vektör işlemleri. Parçaçığın dengesi: Eşdüzlemsel sistemlerin dengesi. Üç boyutlu sistemlerin dengesi. Kuvvet sisteminin bileşkesi: Moment, kuvvet çifti momenti. Bileşke kuvvet ve kuvvet çifti momenti sistemi. Yayılı yükler: Katı cisimlerin dengesi: Katı cisimlerde eşdeğer kuvvet sistemleri. Yapısal Analiz: Kafes kiriş sistemleri, çerçeveler ve makineler. İç kuvvetler: Yapısal elemanlarda iç kuvvetler. Sürtünme. Sentroid ve ağırlık merkezi. Atalet momenti. Virtüel iş metodu. Mukavemete giriş, temel tanımlar iç kuvvet, dış kuvvet, gerilme, emniyet gerilmesi ve emniyet katsayısı ,termik gerilmeler, kompozit çubuklarda termik gerilme, öz ağırlığın şekil değiştirmeye etkisi, eşit mukavemetli çubuklar, basınçlı kaplarda meydana gelen gerilmeler, bir ve iki eksenli gerilme dönüşümleri, Mohr çemberi, asal gerilmeler, Hooke kanununun genel hali, düşey yüklü kirişlerde normal ve kayma gerilmeleri, çeşitli profil kesitlerde normal ve kayma gerilmeleri, kayma gerilmelerinin kesit tayininde önemi, eğilmede asal gerilmeler, millerin burulması, kolonlar teorisi, kalın ve ince kolonlar, birleşik mukavemet halleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Genel ilkeler. Kuvvet vektörleri: Vektör işlemleri.
2.Parçaçığın dengesi: Eşdüzlemsel sistemlerin dengesi.
3.Üç boyutlu sistemlerin dengesi. Kuvvet sisteminin bileşkesi: Moment, kuvvet çifti momenti.
4.Bileşke kuvvet ve kuvvet çifti momenti sistemi.
5.Yayılı yükler: Katı cisimlerin dengesi: Katı cisimlerde eşdeğer kuvvet sistemleri. Yapısal Analiz: Kafes kiriş sistemleri, çerçeveler ve makineler.
6.İç kuvvetler: Yapısal elemanlarda iç kuvvetler. Sürtünme. Sentroid ve ağırlık merkezi. Atalet momenti. Virtüel iş metodu.
7.Mukavemete giriş, temel tanımlar iç kuvvet, dış kuvvet, gerilme, emniyet gerilmesi ve emniyet katsayısı ,termik gerilmeler, kompozit çubuklarda termik gerilme
8.Öz ağırlığın şekil değiştirmeye etkisi, eşit mukavemetli çubuklar, basınçlı kaplarda meydana gelen gerilmeler, bir ve iki eksenli gerilme dönüşümleri,
9.Örnek problem çözümleri.
10.Arasınav
11.Mohr çemberi, asal gerilmeler, Hooke kanununun genel hali, düşey yüklü kirişlerde normal ve kayma gerilmeleri,
12.Çeşitli profil kesitlerde normal ve kayma gerilmeleri
13.Kayma gerilmelerinin kesit tayininde önemi, eğilmede asal gerilmeler
14.Millerin burulması, kolonlar teorisi, kalın ve ince kolonlar, birleşik mukavemet halleri.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11717
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam125