Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
END304 Kalite Kontrol 927001 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Müşteri tarafından belirlenen kalite standartlarına üretim işlemleri süresince ve sonrasında ne ölçüde uyulduğunun belirlenmesi konusunda Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerini bilgilendirmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Sermin Elevli
Öğrenme Çıktıları
  1. Kontrol grafiklerini kullanarak süreç kararlılığını belirleyebilir.
  2. Müşteri spesifikasyonlarına göre süreç yeterliliğini belirleyebilir
  3. Süreç sigma düzeyini hesaplayabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
END 203 İstatistik I
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Burnak N., Toplam Kalite Yönetimi “İstatistiksel Süreç Kontrolü”, Osmangazi Üniversitesi, 19972. Juran J.M. and Gryna F.M., Quality Planning and Analysis, McGraw-Hill International Edition, 19933. Bircan H. and Özcan S., Excel Uygulamaları Kalite Kontrol, Yargı Yayınevi, 20034. Juran J.M. and Godfrey A.B., Juran’s Quality Handbook, McGraw-Hill International Edition, 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Kabul Örneklemesi, Kontrol Grafikleri, Süreç Yeterlilik Analizi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel Kavramlar (Kalite, Kontrol, İstatistiksel Süreç Kontrolü, Örnekleme, ...)
2.Tanımlayıcı İstatistikler, İhtimal Dağılımları, Aralık Tahmini (Ortalama, Varyans, Oran, İki Ortalamanın Farkı)
3.Kabul Örneklemesi (Temel Kavramlar, Kabul Örneklemesinde Risk, İşletim Karakteristiği Eğrisi)
4.Tek Katlı Kabul Örneklemesi, Binom Nomografı Kullanılarak Tek Katlı Kabul Örneklemesinin Tasarlanması
5.Kabul Örneklemesinde Maliyet, İki Katlı Kabul Örneklemesi
6.Ortalama Örnek Sayısı Eğrisi, Grubb Tablolarını Kullanarak İki Katlı Bir Örnekleme Planının Tasarlanması
7.Düzeltme/Arıtma Muayenesi, Ortalama Toplam Muayene, Dodge-Romig Tabloları
8.Kontrol Grafikleri, Süreç Değişkenliği, Süreç Kontrolünde İstatistiksel Riskler
9.Niceliksel Ölçüler için Kontrol Grafikleri
10.Ara Sınav
11.Kontrol Limitleri, Spesifikasyon Limitleri ve Doğal Tolerans Limitleri
12.Niteliksel Ölçüler için Kontrol Grafikleri
13.Süreç Yeterlilik Analizi
14.Altı Sigma
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav180
Quiz120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
Toplam121