Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
END305 Sistem Analizi 927001 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İnsan, makina ve malzemeden (üretim güçleri ve üretim araçları) oluşan tümleşik sistemlerin tasarım, kuruluş ve geliştirilmesiyle ilgilenen endüstri mühendisliğinde sistemlerin çözümlenmesi/incelenmesi/veya tasarımına ilişkin çalışmalar sistem analizi kapsamında ele alınmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Karmaşık problemler için bütüncül bakabilir.
  2. Günümüzün disiplinlerarası iş ortamında çalışabilir ve projeler yönetebilir.
  3. Sistem yaklaşımı ile imalat ve hizmet sistemlerinde problemleri belirleyebilir Ve bu problemler için çözüm önerileri hazırlayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Whitten, Bentley, Barlow, System Analysis & Design Methods, IRWIN, ikinci Basım, 1992.John Sterman, Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World, McGraw-Hill/Irwin 2000.Evren, R. Sistem Analizi, İTÜ yayınları. İstanbul. 1992,B.S. Blanchard and W.J. Fabrycky (1998), Systems Engineering and Analysis, Prentice Hall, N.J.S. Şarman (1992), Sistem Analizi, D.E.Ü., İzmir.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sistem Düşüncesi,Sistem paradigmasındaki değişimler,temel sistem yaklaşımları,endüstriyel sistem analizi,modelleme,sistem analizi metotları,(swot ve diğerleri gibi)karar analizi ve karar verme yöntemleri,dinamik sistemlerin yapısı ve davranışları,sistem davranışının analizi,iş analizleri,sibernetik,sistem analisti,sistem tasarımı-dizaynı,proses mimarisi,programı-yazılım tasarımı
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sistem Düşüncesi, Sistem teorisi, Sistem Paradigmasındaki Değişmeler ve temel sistem yaklaşımları
2.Sistem analiz ve tasarım süreci
3.Sistem analizi aşamaları
4.Sistem analizinde modellerin önemi
5.Sistem analiz ve tasarımı için problemin tanımlanması
6.Sistem analiz ve tasarımında kullanılan araçlar ve yöntemler
7.Sistem Mühendisliği
8.Sistem gereksinimleri ve sistem geliştirme yaşam döngüsü analizi.
9.Sistem Tasarımı ve Kurma
10.ARA SINAV
11.Sistem Tasarımı ve Kurma(devam)
12.Sistemik problemler ve Sistem Dinamiği Yaklaşımı
13.Dinamik Sistemlerin Yapısı ve davranışı
14.Sistem davranışının analizi ve yorumu
15.FINAL SINAVI
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Quiz240
Toplam140
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14798
Toplam104