Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
END307 Maliyet Muhasebesi 927001 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Maliyet muhasebesinin amacı, temel kavramları,işletmelerde hangi maliyet muhasebesi sistemleri ile karşılaşabiliriz, tekdüzen hesap planı içinde maliyet hesapları nasıl işler, ilk madde ve malzeme,işçilik ve genel üretim maliyetleri, maliyet dağatımları ve maliyet sistemleri nasıl işlediği hakkında bilgi sahibi yapmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Tekdüzen muhasebe sisteminde, üretim maliyetleri ile ilgili hesapların hangileri olduğunu ve nasıl işlediğini bilecek
  2. Faaliyete dayalı maliyetleme, safha, sipariş ve standart maliyet sistemlerini kurup uygulayabilecektir.
  3. Maliyet muhasebesine ile ilgili temel kavramları tanıyabilecek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA Maliyet Muhasebesi, Gazi Kitapevi, 2009
Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Gazi Kitapevi, 2000
Prof. Dr. Kamil BÜYÜKMİRZA Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitapevi, 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Maliyet Muhasebesi’nin Temelleri; Maliyet, Gider, Harcama Kavramları, Sanayi İşletmelerinde Satılan Malın Maliyeti Tablosu ve Gelir Tablosu, Maliyet Muhasebesi Sistemi’nin oluşturulması; Maliyetlerin ayrımı, Türk Muhasebe Sistemi’nde 7/A metodu, Satılan Malın Maliyeti’nin bulunması, Direkt Hammadde ve Malzeme Maliyetleri’nin Belirlenmesi, Direkt İşçilik Maliyetleri’nin Belirlenmesi, Direkt İşçilik Maliyetleri’nin Belirlenmesi, Genel Üretim Giderleri’nin Belirlenmesi, Faaliyet Giderleri’nin Belirlenmesi, Sipariş Maliyet Sistemi, Safha Maliyet Sistemi, Bozuk/Kusurlu/Fire Maliyetlerinin hesaplanması, Genel Tekrar ve Uygulama
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Maliyet muhasebesine giriş, genel muhasebe ve maliyet muhasebesi arasındaki ilişki,temel kavramlar
2.Tekdüzen muhasebe sisteminde, üretim maliyetleri ile ilgili hesaplar nelerdir ve nasıl işler?
3.İlk madde ve malzeme maliyetleri, direkt ve Endirekt ilk madde ve malzeme maliyetleri, İlk madde ve malzeme değerleme yöntemleri (ortalam, lifo,fifo)
4.işçilik maliyetleri, işçilik maliyetlerinin sınıflandırılması, işçilik maliyetlerinin ölçülmesi, ücretlendirilmesi, boşa geçen zaman, fazla çalışma karşılığı, kıdem tazminatı ödemeleri
5.Genel üretim maliyetleri,genel üretim maliyetlerinin özellikleri ve türleri, genel üretim maliyetlerinin mamuller ve gider yerleri ile ilişkisi, amortisman, bakım onarım finansman giderleri
6.Maliyetlerin dağıtılması, birincil ve ikincil dağıtım, gider dağıtım nedenleri, gider dağıtım anahtarları, yardımcı gider yeri giderlerinin esas gider yerlerine dağatımı, dağıtılan giderlerin muhasebe kaydının yapılması
7.Faaliyete dayalı maliyetleme, bileşik maliyetlerin dağatımı ve yan mamul maliyetleri, bileşik maliyet dağatım yöntemleri
8.Sipariş maliyet sistemi, sipariş maliyet sisteminde kullanılan belgeler, genel üretim maliyetlerinin siparişlere tahmini olarak yüklenmesi
9.Safha maliyet sistemi,mamul maliyet akışı eşdeğer birim sayısının hesaplanması, safha maliyet sisteminde izlenecek adımlar, tek ve çok safhalı olması durumunda maliyet hesaplaması
10.vize haftası
11.Üretim kayıplarının saptanması, kayıplara yol açan nedenler, kayıp maliyet ilişkisi, üretim kayıplarının hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi, kusurlu, bozuk, fire ve artık maliyetlerin hesaplanması
12.kavramlar, başabaş noktası, karı etkileyen faktörlerdeki değişikliklerin analiz sonuçlarına etkisi, tek ve çok ürün üretilmesi durumunda analiz
13.Standart maliyet sistemi, standart maliyet sistemnin kontrol amacıyla kullanılması, standart maliyetlerin belirlenmesi, direkt ilk madde, direkt işçilik ve genel üretim giderleri standart birim tutarı, mamul maliyetlerinin standart maliyete göre belirlenmesi, sapmaların hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi
14.Tam maliyet, Normal maliyet ve değişken maliyet yöntemleri
15.Karar seçeneklerinin değerlendirilmesinde maliyet bilgilerinin kullanılması
16.Dönem sonu sınavı (Final Sınavı)
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav130
Quiz25
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11515
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14228
Ev Ödevi2510
Toplam105