Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
END405 Tesis Tasarımı ve Planlaması 927001 4 7 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Üretim süreçlerinin tasarım, planlama ve kontrol adımlarını ve üretim tesis tasarımı ile ilgili temel kavramları ve teknikleri öğretmek, kaynak planlama, malzeme gereksinim planlaması, kapasite planlama, güncel üretim prensipleri konusunda beceri kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yar.Doç.Dr. Ahad FOROUGHİ
Öğrenme Çıktıları
  1. Yeni bir tesis tasarımı için gerekli adımları takip edebilmek
  2. Tesis için süreç planlamasını, makine ve personel gereksinimlerini belirleyebilmek
  3. Tesis içersindeki bölümler için alternatif yerleşimleri tasarlayabilmek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Manufacturing Facilities: Location, Planning, And Design 2e , D.R. SULE, Pws-Kent-Itp,ISBN: 0534934358.- Stratejiden Uygulamaya Tesis Tasarımı, ERKUT, H., BASKAK, M., İrfan Yayıncılık, 1997, ISBN:975-371-035-6- Facilities and Workplace Design, An Illustrated Guide, Quarterman Lee,Arild Amundsen, William Nelson and Herbert Tuttle, Strategos 2007.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Genel tanım ve temel kavramlar, Sistematik Tesis Düzenleme (SLP) ile Üretim Akış Analizi (PFA), Akış, Alan ve Faaliyet ilişkilerin belirlenmesi ve diyagramlarının çizlmesi, Malzeme taşıma sistem ve araçları, Yerleşim planlama model ve tasarım algoritmaları, Bilgisayar destekli tesis tasarım, Fabrika ve ofis yerleşimi, Tesis Yeri Seçim model ve teknikleri, Tesis planlama projesi sunumu
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İmalat ve Üretim Sistemleri Tasarımı; Atölye ve Montaj Tesisleri Yerleşimleri, İmalat ve Montaj Tesis Yerleşimlerinin Sınıflandırılması, Yeni nesil fabrika yerleşimleri
2.Sistematik Tesis Düzenleme (SLP), Üretim Akış Analizi (PFA), Sistematik Tesis Düzenleme ve Üretim Akış Analizinin Bütünleştirilmesi
3.Akış, Alan ve Faaliyet İlişkilerinin Diyagramları
4.Malzeme Taşıma Sistemleri ve Araçları, Makine, İşçi ve Alan İhtiyaçları Belirleme
5.Yerleşim Planlama Modelleri ve Tasarım Algoritmaları
6.Bilgisayar Destekli Düzenleme
7.Fabrika ve Ofis Yerleşimi, Alternatif Yerleşimlerin Değerlendirilmesi ve Seçimi
8.Tesis Yeri Seçim Model ve Teknikleri
9.Tesis Yeri Seçim Model ve Teknikleri ,Tek Tesis Yeri Seçim Problemi, Yerleşim Atama Problemi
10.Ara Sınav
11.Montaj Hattı Dengeleme Model ve Teknikleri
12.Montaj Hattı Dengeleme Model ve Teknikleri
13.Proje Sunumları
14.Proje Sunumları
15.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11515
Bütünleme Sınavı11515
Derse Katılım148112
Toplam152