Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İKT201 Mikroiktisat Teorisi 927001 2 3 7
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin Mikroiktisat konusunda kavramsal düzeyde bilgi sahibi olmalarını ve analitik olarak mikroiktisat problemleri oluşturup çözebilmelerini sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. H. Alper Güzel
Öğrenme Çıktıları
  1. Arz ve Talep yardımıyla Piyasa dengesinin oluşumunu inceleyebilir.
  2. Arz ve Talep esnekliklerinin etkilerini inceleyebilir.
  3. Tam rekabet koşullarında firma ve endüstri dengesini analiz edebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Öğrenciler aşağıda yer alan kaynaklardan faydalanır
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Nazım Ekinci (2011), Modern Mikro İktisat, Efil Yayınevi
2. Parasız, İlker (2008), Mikro Ekonomi, 8. Baskı, Ezgi Kitabevi
3. Bulmuş, İsmail (2008), Mikroiktisat, Ankara.
4. Bulmuş, İsmail (2008), Çözümlü Mikroiktisat Problemleri, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Tüketici Tercihleri: Tüketici tercihlerinin aksiyomları, Tüketim seti, Açıklanmış Tercihler; Talep Teorisi: Tercihler ve Fayda; Fayda Fonksiyonları ve Farksızlık Eğrileri; Bütçe Fonksiyonu; Kısıtlı ve Kısıtsız Fayda Maksimizasyonu Problemleri; Harcama Minimizasyonu; Duality (İkililik); Talep, Dolaylı Fayda Fonksiyonu ve Harcama Fonksiyonları arasındaki ilişkiler, Gelir ve İkame Etkilerinin Hicks ve Slutsky yaklaşımları ile ayrıştırılması, Bireysel Talep Fonksiyonu; Firma Teorisi: Üretim Kuramı: Kısa Dönem Üretim Fonksiyonu; Uzun Dönemde Üretim: Maliyet Fonksiyonu, Üretim Fonksiyonları, Üretim Maksimizasyonu Problemi, Maliyet Minimizasyonu Problemi, Duality (İkililik); Piyasalar: Tam Rekabet Piyasasında Kısa ve Uzun Dönemde Firma Dengesi ve Kar Maksimizasyonu, Tam Rekabet Piyasasına Devlet Müdahalesi; Tekel Piyasasında Kısa ve Uzun Dönemde Firma Dengesi ve Kar Maksimizasyonu, Tekelin Düzenlenmesi (Tekele Devlet Müdahalesi); Oligopol Modelleri; Tekelci Rekabet Piyasasında Kısa ve Uzun Dönemde Firma Dengesi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Mikroekonomide Temel Kavramlar
2.Arz ve Talep
3.Arz ve Talep Uygulamaları
4.Tüketici Tercihleri, Tüketici Tercihleri: Uygulama
5.Firmalar ve Üretim
6.Maliyetler
7.Rekabetçi Firma ve Piyasalar, Rekabetçi Piyasa Uygulamaları,
8.Tekel, Fiyatlama ve Reklam
9.Oligopol, Tekelci Rekabet
10.Oyun Teorisi
11.Faktör Piyasaları
12.Faiz Oranları, Yatırım ve Sermaye Piyasaları
13.Genel Denge ve Ekonomik Refah
14.Belirsizlik, Dışsallıklar, Serbest Mallar ve Kamusal Mallar, Asimetrik Bilgi, Sözleşmeler ve Ahlaki Çöküşler.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav165
Quiz535
Toplam240
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12424
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
Toplam175