Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBK205 Mikro İktisat 927006 2 3 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Mikroekonomi teorisinin formel ve matematiksel analizini (tüketici ve üretici teorileri, tam rekabet ve eksik rekabet piyasaları) ve firmaların ve tüketicilerin çeşitli piyasa koşulları altındaki davranışlarını analiz etmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Asiye Öznur Ümit
Öğrenme Çıktıları
  1. Genel denge ve refah ekonomisini tanımlar.
  2. Üretim ve maliyet kavramlarını kısa ve uzun dönem ayırımına göre açıklayarak üretici dengesinin nasıl oluştuğunu açıklar.
  3. Tüketici teorilerini kardinal fayda ve ordinal fayda yaklaşımlarıyla analiz edebilme becerisini kazanır.
  4. Mal piyasasında üretimimin ve fiyatlandırmanın nasıl oluştuğunu açıklar.
  5. Tüketici dengesini kardinal fayda ve ordinal fayda teorilerine göre açıklar.
  6. Faktör piyasasında girdi fiyatlandırılmasını açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Erdal M. Ünsal, Mikro İktisat, 8. Baskı, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2010.Zeynel Dinler, Mikroekonomi, 21. Baskı, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2010.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İktisat ve iktisadi analiz kapsamındaki temel kavramların açıklanması.
2.Tüketici teorisi kapsamında faydanın ölçülebilirlik problemi ve tercih sırasının saptanması (kardinal fayda teorisi, ordinal fayda teorisi ve kardinal va ordinal fayda yaklaşımlarının karşılaştırılması).
3.Kardinal Fayda Teorisine göre eşmarjinal fayda ilkesine dayanan tüketici dengesi, tüketici dengesi ve bireysel talep eğrisi, tüketici fazlası ve değer paradoksu.
4.Ordinal yaklaşıma göre farksızlık eğrisi ve tüketici dengesi: Farksızlık eğrileri, bütçe doğrusu, toplam faydanın maksimizasyonu, kardinal fayda teorisi ile farksızlık eğrileri teorisinin karşılaştırılması.
5.Farksızlık eğrileri teorisi kapsamında tüketicinin gelirindeki, fiyatlardaki ve tüketici tercihlerindeki değişmenin tüketici dengesini değiştirmesi:Tüketici gelirinin değişmesi ve engel eğrileri, fiyatların değişmesi.
6.Üretici Teorisi: Üretim Yöntemi, Üretim Fonksiyonu, Kısa Dönem Üretim Fonksiyonu kapsamında toplam Ürün, ortalama Ürün, marjinal Ürün, azalan verimler kanunu ve üretimin Üç Bölgesi.
7.Uzun Dönem Üretim Fonksiyonu:Eşürün eğrileri, eşürün eğrilerinin türetilmesi, eşürün eğrilerinin özellikleri, marjinal teknik ikame haddi, sırt çizgileri, ölçeğin verimi ve ölçeğe göre getiri.
8.Üretim Maliyetleri: Maliyetle ilgili kavramlar (Açık maliyet-Örtük Maliyet ve Ekonomik Maliyet-Alternatif Maliyet), maliyet fonksiyonu, kısa dönem maliyet kavramları (toplam maliyet, ortalama maliyet, marjinal maliyet), kısa dönem maliyet eğrileri.
9.Uzun dönemde maliyet: Uzun dönem maliyet eğrileri, ölçek ekonomileri ve negatif ölçek ekonomileri.
10.Mal Piyasasında Üretim ve Fiyatlandırma: Tam Rekabet Piyasasında Üretim ve Fiyatlandırma (Tam Rekabet Piyasasının Tanımı, Tam Rekabette Talep ve Hasılat, Kısa dönem firma dengesi, kısa dönem firma arz eğrisi, uzun dönem firma dengesi, tam rekabet piyasasında etkinlik).
11.Monopol Piyasasında Üretim ve Fiyatlandırma: Monopolün tanımı, monopolde talep ve hasılat, monopolcü firmanın kısa dönem dengesi, monopolcü firmanın uzun dönem dengesi, fiyat farklılaştırması.
12.Monopolcü Rekabet Piyasasında Üretim ve Fiyatlandırma: Monopolcü Rekabetin tanımı, monopolcü rekabette talep, kısa dönemde firma dengesi, uzun dönemde firma dengesi, monopocü rekabette etkinlik, tam rekabet, monopol ve monopolcü rekabetin etkinlik açısından karşılaştırılması.
13.Oligopol Piyasasında Üretim ve Fiyatlandırma: Oligopol Piyasasının tanımı, oligopol modelleri.Üretim Faktörleri Fiyat Analizi: Faktör Talebinin Özellikleri, mal ve faktör piyasalarında tam rekabetin olması halinde firmanın faktör talebi, piyasa emek talebi, emek ve ücret, toprak ve rant, sermaye ve faiz, girişimci ve kar.
14.Genel Denge ve Refah Ekonomisi: Genel dengenin anlamı ve önemi, Walras'ın genel denge modeli, parasal sektör ve reel sektör ilişkisi, Walras özdeşliği ve Say Kanunu, Refah kavramı, Pareto Optimumu, Sosyal Refah Kriteri.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14242
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14949
Toplam125