Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBK208 Kamu Politikası ve Yönetimi 927006 2 4 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ders, genel-askeri-akademik-adli yönetim boyutlarıyla Türk kamu yönetiminin bugünkü yapısını irdelemektedir. Türkiye'nin yönetim yapısı hukuksal değil, tarihsel ve yönetim bilimi temelinde kavramsal yaklaşımla ele alınmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Nuray Ertürk Keskin
Öğrenme Çıktıları
  1. İktisat politikalarının yönetsel karar alma sürecine etkilerini analiz eder.
  2. Siyaset ve Bürokrasi kurumları arasındaki birlikteliği keşfeder
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yönetim Bilimi, İdare Hukuku
Önerilen Diğer Husular
Derse devam zorunludur. Öğrencilerin haftalık plan ve önerilen kaynaklar doğrultusunda derse hazırlıklı olarak gelmeleri beklenmektedir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1)ÖZTEKİN, Ali, Yönetim Bilimi, Siyasal Kitabevi, 4. Baskı, Ankara 2010.
2)AKGÜNER, Tayfun, Kamu Personel Yönetimi, Der Yayınları, 2009.
3)KESKİN, Nuray E., Türkiye'de Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi, Tan Kitabevi Yayınları, Ankara 2009.
4)BAYRAMOĞLU, Sonay, Yönetişim Zihniyeti, Türkiye’de Üst Kurullar ve Siyasal İktidarın Dönüşümü, İletişim, İstanbul 2005.
5) KAYAR, Nihat, Kamu Personel Yönetimi, Ekin Basın Yayın, 2010.
6) POLATOĞLU, Aykut, Kamu Yönetimi Genel İlkeler ve Türkiye Uygulaması, ODTÜ, 2003.
7) Ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Tarihsel gelişme, sosyo-ekonomik yapı, siyasal yapı, anayasal sistem, merkezi yönetim, taşra örgütlenmesi, yerel yönetimler, adli-asker-akademik yönetim alanları, kamu personeli, güncel kamu reformları, özelleştirme ve yerelleştirme politikaları, bölgesel-küresel etkiler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin Genel ÇerçevesiTürkiye'nin Tarihsel, Toplumsal ve Ekonomik Özellikleri
2.Anayasal Özellikler - Temel Anayasal İlkeler
3.Merkezden Yönetim(Karar ve Yürütme Organları)(Ülke Yönetiminde Dört Yapısal Alan)
4.CumhurbaşkanlığıBaşbakan, Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar
5.Bakanlık Yapısı - Örgütsel Kuruluş(Bakanlık Merkezi, Taşra Örgütü, Yurtdışı Örgütü, Bağlı Kuruluşlar, İlgili Kuruluşlar)
6.Yönetişim Kurumları: Üstkurullar
7.Mülki Yönetim(Yönetsel Bölünüş, Yönetsel Kademelenme, Valilik, Kaymakamlık)Mülki Sistemde Değişim
8.Yerel Yönetimler(İl Özel İdaresi, Belediye, Köy Muhtarlığı, Mahalle Muhtarlığı, Yerel Yönetim Birlikleri)Yerel Yönetim Gelirleri - HarcamalarıYönetsel Vesayet İlişkisiSubsidiarite (Yerellik) İlkesi
9.ARA SINAV
10.Yönetişim Kurumları: Kalkınma Ajansları
11.Meslek ÖrgütleriVakıflar-Dernekler
12.Kamu Bütçesi
13.Kamu Denetimi
14.Kamu Personeli
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Sözlü Sınav225
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı12020
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13339
Ev Ödevi5525
Toplam125