Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBK303 İdare Hukuku 927006 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türkiye'de idari teşkilatın kuruluşu ve işleyişinin ana ilkelerinin belirlenmesiyle idari teşkilatın yapısının anlaşılması, idarenin işlemlerinin hukuka uygunluğunun değerlendirilebilmesi, idarenin sorumluluğu değerlendirme yetisi kazanılması
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Research Assistant Hande Ünsal
Öğrenme Çıktıları
  1. Türk İdari Teşkilatı'nın yapısı ve işleyişi hakkında bilgi kazanma.
  2. İdari faaliyetlerin vasıtaları ve idari işlemler hakkında bilgi kazanma.
  3. İdari işlemlerin hukuka uygunluğu hakkında yorum yapabilme yetisi kazanma.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kemal Gözler/Gürsel Kaplan: İdare Hukuku'na Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa, 2012
Metin Günday: İdare Hukuku, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2005.
Onur Karahanoğulları: Kamu Hizmeti, Turhan Kitabevi,2002, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İdare hukukunun konusu, İdare kavramı, yürütme ve idare, idari fonksiyonun amacı ve özellikleri, idare hukukunun doğuşu ve gelişimi, düzenleme alanı. Anayasa ve idare, idareye hakim olan anayasal ilkeler. Türkiye'de idari yapılanma, merkezi idarenin başkent ve taşra örgütü, mahalli idareler ve yerinden yönetim kuruluşları, hiyerarşi ve idari vesayet, İdari işlemlerin türleri, idari kararların alınmasında görev ve yetki kuralları. idari kararlarda sakatlık halleri ve yaptırımları, idarenin yetkileri. Kamu hizmetleri, tanımı, kurulması ve ölçütleri. Kamu hizmetlerine hakim olan ilkeler - Kamu hizmetlerinin görülme usulleri. İdarenin sorumluluğu, koşulları ve türleri. İdare teşkilatı ve personeli.Kamu görevlileri, kamu görevlilerinin türleri. Kolluk. İdarenin malları. İdarenin sorumluluğu, İdarenin yargı dışı yollardan denetimi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İdare kavramı, idare hukukunun tanımı ve gelişimi
2.İdari teşkilata hakim olan ilkeler
3.İdari teşkilat: Merkezi İdare
4.İdari Teşkilat: Yerinden yönetim kuruluşları
5.İdari işlemler (idari kararlar)
6.İdari işlemler (idari kararlar)
7.İdari işlemler (düzenleyici işlemler, idari sözleşmeler)
8.Kamu hizmeti
9.Ara sınav
10.Kolluk-Kamu görevlileri
11.Kamu görevlileri-Kamu malları
12.İdarenin sorumluluğu
13.İdarenin yargı dışı denetimi
14.Yıl sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı12020
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13339
Ev Ödevi5525
Toplam125