Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBK304 Çevre Politikası 927006 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin çevre sorunlarını ve bunun için üretilen politikaları bilmelerini sağlamak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi ASLI YÖNTEN BALABAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Türkiye’de çevre yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
  2. Türkiye’de ve Dünyada çevre sorunlarının nedenlerini sıralar ve sonuçlarını kavrar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Öğrenciler hazırlıklı gelmelidir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ruşen Keleş; Can Hamamcı; Aykut Çoban (2009), Çevre Politikası, imge Kitabevi Yayınları, Ankara.
Ruşen Keleş (2013), 100 Soruda Çevre, Çevre Sorunları ve Çevre Politikası, Yakın Kitabevi, İzmir.
Ahmet Mutlu (2013), Kentbilim ve Çevrebilim, Ders Notları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
1. Çevre ve çevreyle ilgili kavramlar 2. Çevre sorunlarının özellikleri 3. Çevre sorunlarınıntarihsel arkaplanı 4. Çevre sorunlarının klasik sebepleri 5. Çevre sorunlarının çeşitleri 6.Türkiye'nin çevre sorunları 7.Çevre politikası 8.Çevre yönetimi 9. Türkiye'de çevre politikaları 10.Türkiye'de çevre yönetimi 11. Türkiye'de çevre yönetimi sorunları 12. Genel değerlendirme: Türkiyede çevre sorunları ve politikası
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Çevre ve çevreyle ilgili kavramlar
2.Çevre sorunlarının özellikleri
3.Çevre sorunlarının tarihsel arka planı
4.Çevre sorunlarının klasik sebepleri
5.Çevre sorunlarını çeşitleri
6.Türkiye'nin çevre sorunları
7.Çevre politikası
8.Çevre yönetimi
9.Ara sınav
10.Türkiye'de çevre politkaları
11.Türkiye'de çevre yönetimi
12.Türkiye'de çevre yönetimi sorunları
13.Genel Değerlendirme: Türkiye'de çevre sorunları ve politikası
14.Yıl sonu sınavı
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11818
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Ev Ödevi5210
Toplam125