Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBK211 Siyasal Düşünceler Tarihi I 927006 2 3 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Modern siyasal düşünceyi çok boyutlu olarak anlayabilmek ve tartışabilmek için Antik Yunan'dan bugüne siyasal düşünce ve siyaset felsefesinin temel tema ve kavramlarının tarihsel gelişimleri içinde özümsenmesi gerekmektedir. Bu itibarla dersin temel amacı, siyasal düşüncenin Antik Yunan'dan Rönesans-Reform dönemine kadar olan dönemdeki gelişimini ve değişimini ele almaktır. Temel odak noktası siyasal düşünceleri kendi tarihsellikleri içinde incelemektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Özge Yaka
Öğrenme Çıktıları
  1. Siyasi düşünce tarihinin temel figür ve karvamlarını tarihsel bir perspektifle ve birbirleriyle ilişki içinde öğrenmek
  2. Devlet, iktidar, egemenlik gibi siyasal düşüncenin temel kavramlarının tarihsel gelişimini incelemek
  3. Modern siyasal kuramın tarihsel köklerini ve temel kavramlarını kavrayabilmek
  4. Siyasal kuram alanında tarihsel bir bakış ve analiz yetisi kazanmak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Mete Tuncay (der.), Batıda Siyasal Düşünceler Tarihi, Cilt I: Eski ve Orta Çağlar, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.2- Mehmet Ali Ağaoğulları (der.), Sokrates'ten Jakobenlere Batı'da Siyasal Düşünceler, İstanbul: İletişim Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Antik Yunan'da Polis ve Siyaset, Antik Yunan'da Doğa Filozofları ve Sofistler, Sokrates, Platon ve Aristoteles - Helenistik Düşünce ve Roma Düşüncesi, Ortaçağ ve Skolastik, Rönesans ve Reform
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş: Antik Yunan'da Polis ve SiyasetSokrates Öncesi Felsefe: Doğa Filozofları ve Sofistler
2.Sokrates
3.Platon
4.Platon
5.Aristoteles
6.Aristoteles
7.Helenistik Düşünce: Stoa ve Epikuros
8.Roma Düşüncesi: Polybios ve Cicero
9.Hristiyanlığın Doğuşu ve Hristiyan DüşüncesiAugustinus
10.Ortaçağ ve Feodalite: İki Kılıç Kuramı ve Thomas Aquinas
11.Ortaçağ'ın Sonu ve Dini İktidarın Sınırları: William of Ockham ve John of Salisbury
12.Reform: Luther, Münzer ve Calvin
13.Rönesans
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13535
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14747
Toplam125