Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SBK449 Kamu Maliyesi 927001 4 7 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Kamu Maliyesi'nin temelini, kamu ekonomisi, kamu harcamaları ve kamu gelirlerini, bütçe ve Türkiye Bütçe sürecini, Devlet borçlanmasını ve tüm bunlara bağlı olarak Maliye Politikası'nın temel araçlarını öğretmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Metin SAĞLAM
Öğrenme Çıktıları
  1. ­­­Kamu maliyesi alanındaki temel terminolojiyi öğrenebilecek.
  2. Kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin çeşitlerini açıklayabilecek.
  3. Kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin ekonomik ve sosyal açıdan değişik etkilerini öngörebilecek.
  4. Devlet bütçesi uygulamalarının sonuçlarını değerlendirebilecek.
  5. Maliye politikasına ilişkin temel kavramları tanımlayabilecek.
  6. Genişlemeci ve daraltıcı maliye politikasının farklılıklarını açıklayabilecek.
  7. Maliye politikasının ekonomik ve sosyal açıdan değişik etkilerini öngörebilecek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Gülay AKGÜL YILMAZ, Kamu Maliyesi, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 4. Baskı, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2013.2-Joseph E. Stiglizt Kamu Ekonomisi, Çeviren: Ömer Faruk Batırel, 2. Baskı, Marmara 3-Nihat Edizdoğan Ali Çelikkaya, Vergilerin Ekonomik Analizi, Yenilenmiş 2. Basım, Dora Yayıncılık, Bursa 2012.4-Aytaç EKER, Kamu Maliyesi, Birleşik Matbaa, İzmir 2009. 5-Anadolu Üniversitesi, Kamu Maliyesi, I-II, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 2703, Eskişehir 2012.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kamu maliyesinin ortaya çıkışı, kapsamı ve niteliği; İhtiyaç kavramı, türleri, ortak ihtiyaçlar, karşılanması, kamu hizmeti Kamu maliyesi, kamu ekonomisi kavramları, kamu maliyesinin konusu ve kapsamı, niteliği ve diğer bilimlerle ilişkisi, kamu kesiminin nisbi önemi ve payını belirleyen kriterler, kamu ekonomisinin işlevleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kamu maliyesi, kamu ekonomisi kavramları, kamu maliyesinin konusu ve kapsamı, niteliği ve diğer bilimlerle ilişkisi
2.Kamu Ekonomisi-Özel Ekonomi Ayrımı, Kamu Ekonomisinin Özellikleri, Maliye biliminin amaçları, Kamu kesimi ekonomik faaliyetleri, kamu kesiminde üretilen mallar ve hizmetler, türleri, özellikleri, özel ve kamusal malların karşılaştırılması
3.Dışsallıklar, Dışsal ekonomiler
4.Kamu kesimi üretim birimleri,
5.Kamusal karar alma süreci, kamu kesiminin büyüklüğü
6.Devlet faaliyetleri hakkındaki yaklaşımlar, Merkantilizm, Fizyokrasi, Klasik iktisat, Keynes, Arz yanlı iktisat, Monetarizm, Rasyonel beklentiler, Anayasal iktisat,
7.Kamu harcamaları, türleri, ekonomik etkileri
8.Kamusal finansman (kamu gelirleri), Kamu Gelirlerinin Tanımı, Niteliği ve Çeşitleri
9.Arasınav
10.Vergiye ilişkin kavramlar, verginin unsurları, vergilendirme süreci
11.Vergi yükü, vergiye karşı tepkiler, verginin yansıması
12.Vergileme ilkeleri, vergilerin sınıflandırılması Gelir vergileri, Servet ve tüketim vergileri
13.Devlet borçlanması tanımı, borçlanma nedenleri, sınıflandırması
14.Bütçe, maliye politikası, vergi hukuku temel kavramlar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7642
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7642
Toplam128