Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EĞT204 Ölçme ve Değerlendirme 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin ölçme ve değerlendirme bilgilerini arttırmaktıır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Egemen ERMİŞ
Öğrenme Çıktıları
  1. Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin temel kavramlar bilgisi
  2. Davranışların ölçülmesi.
  3. Ölçme araçlarının güvenirliğini sağlama yollarını uygulayabilme
  4. Başarı ölçen testleri tanıma (Yazılı yoklama-sözlü sınavlar-kısa yanıtlı sınavlar-doğru yanlış testleri-Çoktan seçmeli testler)
  5. Değerlendirme türlerini kavrama
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Anastasia, A. (1990). Psychological testing. Sixth edition. New York: Macmillan Publishing Company. Atılgan, H, Kan, A. ve Doğan, N. (2009). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Anı yayıncılık: Ankara. Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme: klasik test teorisi ve uygulanması. Ankara: ÖSYM. De Fina, A. A. (1992). Portfolio assssment: geting started. New York: Scholastik Inc.. Demirel, Ö. (2003). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Ankara: PegemA Yayıncılık, 5. Baskı. Ebel, R. L. (1965). Measuring educational achievement. Englewood Cliffs, N. J. Prentice-Hall Inc.. Ertürk, S. (1993). Eğitimde “Program” Geliştirme. Ankara: Meteksan A.Ş., 7. Baskı. Johnston, B. (2004). Summative assessment of portfolios: an examination of different approaches to agreement over outcomes. Studies in Higher Education Vol. 29, No. 3. Kimeldorf, M. (1994). A teacher’s guide to creating portfolios: for success for school, work, and life. Minneapolis: Free Spirit Publishing Inc.. Osterlind, S. J. (1989). Constructing test item. Boston: Kluwer Academic
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemi Temel kavramlar Bir ölçme aracında bulunması istenilen nitelikler Eğitimde kullanılan ölçme araçları Performansa dayalı değerlendirme türleri Test türleri Test geliştirme Davranışların ölçülmesi ve soru yazma Değerlendirme ve not verme Test puanları üzerinde istatistiksel işlemler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Beklentileri oluşturma, işleyişi ve değerlendirme ölçütlerini açıklama. Eğitimde ölçme ve değerlendirmeye genel bir bakış.
2.Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin yeri, önemi.
3.Temel Kavramlar: Değişken ve türleri, ölçek ve türleri.
4.Ölçme ve türleri, değerlendirme ve türleri
5.Bir ölçme aracında bulunması istenilen nitelikler: Güvenirlik
6.Bir ölçme aracında bulunması istenilen nitelikler: Geçerlik ve kullanışlılık
7.Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri: Yazılı yoklama, sözlü sınavlar, kısa cevaplı testler.
8.Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri: Sınıflama gerektiren testler ve çoktan seçmeli testler.
9.Ödev, proje, portfolyo, performans, öz değerlendirme ve akran değerlendirme.
10.Ara sınav
11.Test türleri ve test geliştirme aşamaları.
12.Davranışların ölçülmesine yönelik madde yazma. Değerlendirme ve not verme.
13.Ölçme sonuçları üzerinde istatistiksel işlemler: Madde istatistikleri ve madde seçimi.
14.Ölçme sonuçları üzerinde istatistiksel işlemler: Test istatistikleri.
15.Final
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Tartışma10330
Soru-Yanıt10330
Gözlem10330
Toplam94