Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EĞT304 Sınıf Yönetimi 927001 3 6 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders, öğretmen adaylarının etkili sınıf yönetimine ilişkin temel bilgi ve becerilerine sahip olmasını, öğrenci gereksinmelerini karşılayacak bir sınıf çevresinin yönetilmesi ve sürdürülmesini, olumlu öğrenci davranışlarının devamlı hale getirilmesine ilişkin bir bakış kazandırmayı, sınıf ortamında var olan mevcut kaynaklarla iş görmeyi, beklenen ve beklenmeyen güçlükleri yenmedeki temel ilkeleri öğretir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ahmet İbrahimoğlu, Hasan Tat
Öğrenme Çıktıları
  1. Sınıf yönetiminde yeni yaklaşımlar
  2. Sınıf yönetiminin temel boyutları
  3. Sınıfta organizasyon
  4. Sınıfta zaman yönetimi
  5. Öğrencilerle iletişim
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Sınıf Yönetiminde sınıfın kurallarını,davranış yöntemini ve modellerini bilinmesi.
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Erdoğan İ. , Sınıf Yönetimi, Sistem yayıncılık, İst.2000 Boz İ. , Sınıf Yönetme Sanatı, Zambak yayınları, İzmir,2004 Başar H. , Sınıf Yönetimi, Pegem Yayınları, Ank. 1996 Başar H. , Sınıf Yönetimi, M.E.B. yayınları,İst. 1999 Celep C. Sınıf Yönetimi ve Disiplin, Anı Yayınları, Ank. 2000 Demirel Ö. Kaya Z. , Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Pegem Yayınları, Ank. 1995 Küçükahmet L. , Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, Nobel Yayınları Ank.2001
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Yönetim ve sınıf yönetimi, kavramları,Sınıf yönetimi boyuları, Sınıf yöneticisi,Sınıf yönetimi için uygulamalar, Sınıfta kullanılan öğretim yöntemleri, Sınıf içi ilişkiler ve sınıf yapısı,Davranış yönetimi, Zaman yönetimi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yönetim Kavramı
2.Sınıf Yönetimi ve Boyutları Sınıf yönetimi modelleri Sınıf yönetimi için yapılması gereken etkinlikler
3.Sınıf Yönetimi ve Boyutları Sınıf yönetimi modelleri Sınıf yönetimi için yapılması gereken etkinlikler
4.Sınıf yönetimini etkileyen faktörler Sınıf yönetimi için uygulamalar
5.Sınıf yönetimini etkileyen faktörler Sınıf yönetimi için uygulamalar
6.Ders öncesi planlama etkinlikleri
7.Ara sınav
8.Sınıfta Kullanılan Öğretim Yöntemleri Buluş yoluyla öğretim Sunuş yoluyla öğretim
9.Alıştırma yoluyla öğretim Eşli çalışma yoluyla öğretim Atılım yoluyla öğretim
10.Sınıf içi ilişkiler ve sınıf yapısı
11.Sınıf içi iletişim.
12.Davranış yönetimi
13.Sınıfta zaman yönetimi
14.Sınıf ortamında karar verme Sınıf yönetimi ve rehberlik
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Toplam75