Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EĞT402 Öğretmenlik Uygulaması 927001 4 8 11
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı sınıf öğretmeni adaylarını öğretmenlik uygulamasına hazırlamak amacıyla uygulama okullarında çeşitli etkinliklere katarak, onlarda ders planı yapma, öğretim etkinlikleri tasarlama ve uygulama, okulda gün boyunca yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerini gözlemleme ve raporlaştırma becerileri geliştirmektir
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Uygulama okullarındaki öğretme-öğrenme faaliyetlerini gözlemleyebilme
  2. Ders planı hazırlama ve sınıfta uygulayabilme
  3. Sınıf yönetimi becerilerini gerçek sınıflarda uygulayabilme
  4. Portfolyo hazırlama bilgi ve becerisi kazanabilme
  5. Öz değerlendirme raporları hazırlayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Yard.Doç İsmail Gelen, Yad.Doç. Adem Sezer, Yard.Doç. Nuray Gedik, Yard.Doç. İbrahim Turan, Yard.Doç.Dr.Hülya Gür, Yard.Doç. Ahmet Çakıroğlu, Yard.Doç. Bayram Özer,Aday Öğretmenler İçin Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması, Anı Yayınları 2.Baskı (2000)
2-Selahattin Gönen, Murat Hevedanlı, A. Kadir Maskan,Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması, 3. Baskı Anı Yayınları(2008)
3- Elvan Yalçınkaya, Vedat Aktepe, Kuram ve Uygulamada Okul Deneyimi Ve Uygulaması, Pegem Yayınları (2005)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama (planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama) , hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma, portfolyo hazırlama
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme
2.Bir günlük planın gerektirdiği materyal ve ölçme araçlarını hazırlama
3.Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
4.Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
5.Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
6.Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
7.Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
8.Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
9.vize
10.Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
11.Bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama
12.Hazırlanan planı uygulama ve değerlendirme
13.Uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma
14.Portfolyo hazırlama.
15.final
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14342
Gözlem50150
Gösterme50150
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
Toplam278