Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SYB442 Sporda Halkla İlişkiler 927001 4 8 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Halkla ilişkilerin bir yönetim işlevi olarak önemini ve kuruluşlar sağladığı katkıları, Ticari, kamu ve gönüllü sektör için halkla ilişkiler çalışmalarının pazarlama disiplini içindeki yeri ve önemini anlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
ÖĞR. GÖR. KAZIM BIYIK
Öğrenme Çıktıları
  1. Halkla ilişkiler kavramı ve süreci hakkında farkındalık geliştirme ve bilgi sahibi olma.
  2. işletmecilikte halkla ilişkiler olgusu hakkında farkındalık geliştirme ve bilgi sahibi olma.
  3. Modern iş yaşamı ile ilgili farkındalık kazanarak kuramsal ve pratik donanımı arttırma.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Yatkın, A, Halkla İlişkiler ve İletişim, Nobel Yayıncılık., Ankara 2003.
2-Ekinci, G, İmamoğlu, A. F, Spor İşletmeciliği, Nobel Yayıncılık, Ankara 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Halkla ilişkiler kavramı, gelişimi, tanımı, amaç, kapsam, yöntem, ilke araçları, Halkla ilişkiler, teknikleri, halkla ilişkilerde yöneticilerin rolü. Spor kurum ve kuruluşlarıyla olan halkla ilişkiler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Halkla İlişkiler kavramı
2.Halkla İlişkilerin gelişimi
3.Halkla İlişkilerin örgütlenmesi
4.Özel sektörde Halkla İlişkiler
5.Kamu kuruluşlarında Halkla İlişkiler
6.Gönüllü sektörde Halkla İlişkiler
7.Spor işletmelerinde Halkla İlişkiler
8.Ara Sınav
9.Kurum içi Halkla İlişkiler ve Kurum Dışı Halkla İlişkiler ve araçları
10.Halkla İlişkilerde kullanılan ortam ve araçlar
11.Halkla İlişkilerde yeni kavramlar
12.Kriz yönetimi ve Halkla İlişkiler
13.Halkla İlişkilerin pazarlamaya katkısı ve Pazarlama amaçlı Halkla İlişkiler
14.İşletmecilikte Halkla İlişkiler Olgusuna İlişkin Örnek Olay İncelemesi
15.Final
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7642
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7856
Toplam128