Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SYB444 Spor Pazarlaması ve Sponsorluk 927001 4 8 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Spornsorluk, pazarlama temel ilkeleri, spor pazarlaması, spor ürünleri, tanıtmak ve tüketici ürünleri yerini, spor, reklam ve sponsorluk arasındaki ilişkiyi tartışmak için, pazarlama ile ilgili temel kavramları öğretmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Hamza KÜÇÜK
Öğrenme Çıktıları
  1. Pazarlama, spor ve spor ürünlerine ilişkin genel yaklaşımları ve ilişkin tanımları bilir.
  2. Spor pazarlaması, tanımı ve ilişkili kavramların anlatılması
  3. spor pazarlamasının pazarlama içindeki yeri ile, spor ürünleri pazarlaması ile ürünlerin sporla pazarlanması konularının ve Spor organizatörleri ve pazarlamaya ilişkin sundukları hizmetleri araştırır.
  4. Sponsorluk ve felsefi temelleri sponsorluk amaçları ve gerçekleştirilmesi spor sponsorluğu ve sponsorluk seçeneklerini, sponsorluk oluşturmadaki adımları bilir.
  5. Pazarlama değişkenleri; ürün, fiyat, yer ve tutundurmaya ilişkin kavramları irdeler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Argan, M. Spor Sponsorluğu Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara, 2004.
Argan, M., Katırcı, H., Spor Pazarlaması, Nobel Yayın, Ankara, 2002.
Balcı, V. Spor Pazarlaması, Bağırgan Yayınları, Ankara, 2005.
Brooks, C.M., Sport Marketing, Printice Hall, New Jersey,1994,s.33
Parks, J.B., Zenger, B.R.K., Quarterman, J., Editörs; Contemporary Sport Managament, Human Kinetics, 1998,s.2.)
Stodlar. D.K., Sport Marketing Quarterly , Volume 11. Number 1. 2002
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Pazarlama ile ilgili temel kavramlar, pazarlamanın temel ilkeleri, spor ürünlerinin tanıtımı ve spor ürünleriyle tüketici arasındaki ilişki, reklam ve sponsorluk, stratejik pazarlama.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.PAZARLAMA, TANIMI VE İLKELERİ
2.PAZARLAMADAKİ TEMEL KAVRAMLAR VE PAZARLAMA YÖNETİMİ
3.PAZARLAMA ÇEVRESİ VE PAZARLAMAYI ETKİLEYEN MAKRO VE MİKRO ETKENLER
4.PAZARLAMA DEĞİŞKENLERİ; ÜRÜN, FİYAT, YER VE TUTUNDURMA
5.SPOR PAZARLAMASI, TANIMI VE İLİŞKİLİ KAVRAMLARIN ANLATILMASI
6.SPONSORLUK VE FELSEFİ TEMELLERİ
7.SPONSORLUK VE TEKLİF HAZIRLAMA
8.SPONSORLUK AMAÇLARI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
9.ARASINAV
10.SPOR SPONSORLUĞU VE SPONSORLUK SEÇENEKLERİ, SPONSORLUK OLUŞTURMADA ADIMLAR.
11.SPOR PAZARLAMASI VE HALKLA İLİŞKİLER BOYUTUNDAKİ YAKLAŞIMLAR
12.SPOR ORGANİZATÖRLERİ VE SPOR PAZARLAMASINA DÖNÜK SUNDUKLARI HİZMETLER
13.SPOR PAZARLAMASININ PAZARLAMA İÇİNDEKİ YERİNİN TARTIŞILMASI
14.SPOR ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI İLE ÜRÜNLERİN SPORLA PAZARLANMASI KONULARININ TARTIŞILMASI
15.FİNAL SINAVI
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13339
Uygulama/Pratik10110
Bireysel Çalışma12336
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7428
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma8432
Toplam147