Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SYB227 Spor Yönetimi 927001 2 3 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Eldeki kaynakların (İnsan gücü, para, zaman, malzeme, sevk ve idare gibi) en verimli biçimde kullanılma usullerini bulmaktır. Okullar, toplum hizmet veren kuruluş merkezleri, spor ve egzersiz merkezleri ya da spor kulüpleri gibi organizasyonların izleyeceği yolu iyi planlayabilmeyi, önlerine koydukları hedeflere ulaşabilmelerini, yöneticilerin işlerini iyi tasarlayabilmelerini sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Yönetim ve spor yönetiminin kavramları ve kuramlarını inceleyebilme
  2. Çağdaş spor yönetiminin özelliklerini ve unsurlarını öğrenme
  3. Beden eğitimi öğretmenleri ile ortak çalışmalar yapabilme
  4. Beden eğitimi ve sporda ulaşılmak istenen amaçlar ile organizasyonlar arasında ilişkileri sağlayabilme
  5. Okul içi ve dışı organizasyonlar hazırlayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Kurthan Fişek. Türkiye’de ve Dünyada Spor Yönetimi, 1998, Ankara.
2-Voltmer E.F. and Esslinger A.A. The Organization and Administration of Physical education, 1967, Newyork.
3-Tortop N, İsbir E.G. Yönetim Bilimi, 1983, Ankara.
4- Doğar, Y. Spor Yönetimi, 1997,Malatya
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Yönetim kavramı ve önemi, Spor yönetimi kavramı, amacı, unsurları, Türk spor yönetiminin tarihsel gelişimi, Türk spor yönetiminin mevcut durumu, sorunları ve öneriler, Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinde spor yönetimi,Spor Politikası,Spor Mevzuatı
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. Spor yönetimi ve spor yöneticisi ile ilgili tanım ve kavramlar
2. Yönetim teorileri ve fonksiyonlarının spor yönetimi açısından değerlendirilmesi
3. Spor yönetim modelleri
4. Türk Spor Yönetiminin tarihsel gelişimi
5. Türkiye’de spor federasyonları ve spor kulüpleri
6. Türk Spor Sisteminin örgüt yapısı ve işleyişi
7. Uluslararası spor kuruluşları
8.Ara Sınav
9. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Uluslararası Spor Federasyonları
10. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
11. Uluslararası ve ulusal spor kuruluşlarının ilişkileri
12. Türk Spor Yönetiminin karşılaştırmalı olarak incelenmesi
13. Spor Yönetiminde güncel gelişmelerin değerlendirilmesi
14. Türk Spor Yönetiminde güncel sorunlar ve çözüm öneriler
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma20240
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma40280
Toplam150