Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SYB228 Bilimsel Araştırma Teknikleri 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar verilerek, bunların spor bilimlerinde uygulamalarını yapabilmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Soner ÇANKAYA
Öğrenme Çıktıları
  1. Araştırma sürecini tanımak, Problemi açıklamak ve hipotez kurmak
  2. Araştırmalarda istatistik işlemler hakkında bilgi sahibi olmak
  3. Örnek araştırma çalışmaları yapmak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Karasar N. (1984) Araştırmalarda Rapor Hazırlama 4. Baskı, Hacettepe –Taş Kitapçılık Ltd.Şti. Ankara;
Arıkan R. (1995) Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Ankara
Altunışık R, Coşkun R, Bayraktaroğlu S, Yıldırım E. (2007) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Yayıncılık, Adapazarı;
Karasar N. (1995) Bilimsel Araştırma Yöntemi 7.Basım. Ankara;
Kurtkan A. (1989) Sosyal İlimler Metodolojisi, Filiz Kitabevi, Üçüncü Baskı, İstanbul;
Karagöz Y. (2017). SPSS ve AMOS UYGULAMALI Nicel-Nitel Karma Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, NOBEL Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., 1. Basım 650s, Sivas. ISBN: 978-605-320-811-2.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste Araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar teorik olarak verilir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bilim ve Bilgi Kaynağı
2.Bilim İnsanında Bulunması Gereken Özellikler
3.Bilimsel Etik İlke ve Kuralları, Örneklerle Bilimsel Etik İhlalleri
4.Bilimsel Yöntem ve Aşamaları
5.Bilimsel Yöntemin Temel Nitelikleri
6.Araştırma Tanım ve Türleri
7.Araştırmalarda Hipotez, Önem, Varsayımlar, Sınırlılıklar, Tanımlar
8.Ara Sınav
9.Araştırma Modeli ve Yöntem
10.Evren ve Örneklem
11. Bilimsel Yayının Amacı ve Bölümleri
12.Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular ve Tartışma
13.Bilimsel Araştırmalarda İstatistiksel Uygulamalar
14.Örnek Araştırma çalışmaları
15.Genel Tekrar
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım31442
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Toplam96