Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SYB139 Beden Eğitimi ve Spor Bilimine Giriş 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Beden eğitimi ve sporun tarihsel gelişimi, kavramları ve terminolojisi, meslek alanları, eğitim ve performans arasındaki ilişkileri ulusal ve uluslararası düzeyde beden eğitimi ve spora verilen önemin değerlendirilmesi ve bu alanın bu günkü görünümünün yansıtılması bu dersin amaçlarıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu dersin sonunda öğrenciler genel eğitimin tanımı ve kapsamı ile beden eğitimi ve spor eğitimi olguları arasındaki ilişkiyi açıklayabilecektir.
  2. Bu derste öğrenciler beden eğitimi ve spor kavramları ile bu alandaki ilgili terminolojiyi öğrenecekler beden eğitimi ve sporun temel amaçları ile Türk Milli eğitimindeki önemini ve bireylerde geliştirdiği nitelikleri açıklayabilecektir.
  3. Çağlar göre beden eğitimi ve spor dönemlerini anlama ve bu dönemlerdeki uygulamaları açıklayabilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders ile genel eğitimin yanında beden eğitimi ve spor eğitimi kavramları ve meslek alanları tanıtılacak, insan-toplum ve beden eğitimi- spor arasındaki ilişkiler tarihi dönemler itibariyle aktarılacak, fiziksel, fizyolojik ve psiko-sosyal çalışma alanlarının beden eğitimi ve spor bilimi ile ilişkileri açıklanacak, beden eğitimi ve sporun yönetim açısından Dünya ve Türkiye’deki gelişimi değerlendirilecek ve bu alanı öncü kişileri tanıtılacaktır. Ayrıca bu ders kapsamında spor organizasyonlarındaki yarışma sistemleri incelenecektir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Eğitimin kapsam ve tanımı 3
2.İnsanın hareket ihtiyacı ve nedenleri 3
3.Hareket ihtiyacının giderilme sebepleri 3
4.Beden eğitimi ve sporun tanım ve kapsamı 3
5.Beden eğitim ve spor alanındaki terminoloji 3
6.Beden eğitim ve sporun temel amaçları 3
7.Türk Milli Eğitiminde beden eğitim ve spor 3
8.Beden eğitiminin Geliştirdiği Nitelikler 3
9.Ara sınav 1
10.Çağlara göre beden eğitimi ve spor uygulamaları 3
11.Çağlara göre beden eğitimi ve spor uygulamaları 3
12.Sportif faaliyetlerle ilgili organizasyonların temel ilke ve kuralları 3
13.Sporda genel olarak yarışma sistemleri 3
14.Beden eğitimi ve sporun kapsamına giren başlıca alanlar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma51050
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma61060
Toplam154