Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SYB230 Antrenman Bilgisi 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Antrenman bilimi ile ilgili temel kavramları, tanımları, ilkeleri ve amaçları ve biomotor yetilere ilişkin temel bilgileri kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Antrenmanda yüklenme ve dinlenme ilişkisini kurabilme,
  2. Antrenmanda yüklenme yöntemleri ile enerji metabolizmaları arasında ilişkiler kurabilme,
  3. Farklı yaş ve performans düzeylerine göre uygun yüklenme yöntemlerini seçebilme,
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Vladimir Issurin (2008), “Principles and Basics of Advanced Athletic Training”, published by UAC, Michigan USA, Yardımcı Kitaplar: Tudor O. Bompa (2007), “Antrenman Kuramı ve Yöntemi-Dönemleme”, Spor Yayınevi ve Kitapevi, Ankara Sedat Muratlı, Gülşah Şahin, Osman Kalyoncu (2005), “Antrenman ve Müsabaka”, Yaylım Yayıncılık, İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Antrenmanın tanımı, amaçları, planlama ilkeleri, çeşitleri ve süperkompenzasyon kuramı. Sporda enerji metabolizmaları, yüklenme yöntemleri, temel biyomotor yetiler ve birbirleriyle ilişkileri. Sürat, dayanıklılık ve kuvvet antrenmanlarının temel özelliklerinin tanımlanması ve örnek antrenman şekilleri. Koordinatif yetiler, yükselti antrenmanları, sürantrenman, olimpik ve yıllık antrenman planlamasının temelleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Antrenmanın tanımı ve amaçları,
2.Antrenmanın planlama ilkeleri ve çeşitleri,
3.Süperkompenzasyon kuramı.
4.Sporda enerji metabolizmaları,
5.Sporda enerji metabolizmaları,
6.Yüklenme yöntemleri,
7.Ara sınav
8.Temel biyomotor yetiler ve birbirleriyle ilişkileri,
9.Sürat antrenmanlarının temel özelliklerinin tanımlanması ve örnek antrenman şekilleri,
10.Dayanıklılık antrenmanlarının temel özelliklerinin tanımlanması ve örnek antrenman şekilleri,
11.Kuvvet antrenmanlarının temel özelliklerinin tanımlanması ve örnek antrenman şekilleri,
12.Koordinatif yetilerin tanımlanması ve örnek antrenman şekilleri,
13.Yükselti antrenmanları,
14.Sürantrenman
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma25125
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma50150
Toplam125