Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SYB232 Spor Ekonomisi 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Spor hizmetlerindeki yöneticilere ekonominin tanıtımını sağlamak. Onları spor yönetimi ve endüstrisi konusuna anlam kazandıran ekonomik kurallarla ilgili olarak bilgilendirmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. İktisadi düşünce içinde spor, toplumsal arz ve talebi ile ilgili genel özellikleri öğrenir.
  2. Sporda tüketim ve yatırım kavramlarını öğrenir.
  3. Spor yönetimlerinin ekonomik ve sosyal gelişmeye katkısını öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
EKENCİ, Güner, A.Faik.İMAMOĞLU, Spor İşletmeciliği., Nobel Yay., Ankara 2002
Konuyla ilgili her türlü bilimsel çalışma ve yayınlar.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Spor pazarının gelişimi, Milli ekonomi ve spor, Sporun ekonomik önemi, Spor talebi, Ticari,kamu ve gönüllü sektörlerin spor arzı kararları, Ürün ve maliyet, spor hizmetlerinin fiyatlandırılması, Spor ürününün maliyet – fayda analizi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ekonomi ve spor ekonomisi kavramları
2.Spor ekonomisi tanım, kapsam ve önemi
3.Ekonomi politikaları ve spor
4.Spor piyasasındaki temel ekonomik kriterler
5.Spor piyasasının özellikleri
6.Spor hizmetlerinin ekonomideki rolü
7.Spor hizmetlerinin sınıflandırılması
8.Ara Sınav
9.Spor talebinin ekonomik analizi/faaliyetler
10.Spor talebinin ekonomik analizi/tesisler
11.Spor talebinin ekonomik analizi/teçhizat
12.Spor arzı kamu sektöründe
13.Spor arzı ticari sektörde, spor arzı gönüllü sektörde
14.Spor ve istihdam ilişkisi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10440
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10550
Toplam120