Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SYB338 Psiko-Motor Gelişimi 927001 3 6 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Psikomotor gelişimde temel kavramları, gelişim ve büyüme dönemleri, gelişimin modelleri, motor gelişim ve ilkeleri ve motor gelişimi etkileyen faktörler, çocuklarda fiziksel uygunluk ve algısal motor yetenek, benlik kavramı konusunda bilgi kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Nurullah Öğreten
Öğrenme Çıktıları
  1. Genel gelişim ilkelerini kavrayabilme
  2. Çocuk gelişim modellerini öğrenebilme ve ayırt edebilme
  3. Gelişim kuramcılarını tanıma ve kuramlarını kavrayabilme
  4. Motor gelişimin ilkelerini ve bunları etkileyen faktörleri tanıyabilme
  5. Hareket dönemlerini ve bu dönemlere uygun davranışları kavrayabilme
  6. Çocukların fiziksel uygunluk durumlarını ve algısal motor yeteneklerinin farkına varabilme
  7. Psikomotor öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini kavrayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Zorunlu
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çocuklarda Motor Gelişim. M. Kamil Özer , Dilara Sevimay Özer. Nobel Yayın Dağıtım. 9. Baskı. 2016.
Motor Gelişimi Anlamak. Dilara Sevimay Özer, Abdurrahman Aktop. Nobel Akademik Yayıncılık. 2017.
Human Motor Development. V. Gregory Payne, Larry D. Isaacs. Routledge. 2012.
İnsan ve Davranışı. Doğan Cüceloğlu. Remzi Kitabevi, 2015.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Psikomotor davranışlarda ortaya çıkan yaşa bağlı değişimler, bireyler arasındaki benzerlik ve farklılıklar, kavramlar, ilkeler, psikomotor gelişimi etkileyen faktörler, kurumsal yaklaşımlar, fiziksel gelişim, psikomotor gelişim dönemleri, psikomotor gelişim ile fiziksel uygunluk, algısal motor yetenekleri ve benlik kavramı ilişkisi, çocuklarda psikomotor davranışların değerlendirilmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Psikomotor gelişimle ilgili temel kavramlar.
2.Gelişim ilkeleri
3.Gelişimi etkileyen faktörler
4.Gelişim modelleri - dönemleri.
5.Doğum sonrası fiziksel büyüme ve gelişim
6.Büyüme ve gelişmeyi yönlendiren fizyolojik kurallar
7.Psikomotor gelişimle ilgili kavramlar
8.Değerlendirme
9.Motor gelişim alanları
10.Psikomotor gelişim ilkeleri
11.Psikomotor gelişim devreleri – dönemleri
12.Fiziksel uygunluk ve algısal morot yetenekler
13.Algısal motor gelişimin unsurları,
14.Benlik kavramı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5630
Toplam99