Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SYB104 Spor Tarihi 927001 1 2 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İlk insanoğlunun var olduğu günlerden günümüze kadar geçen zamanda oyun olgusunun nasıl yayıldığını ve değişik toplumlarda oyunların oluşmasına etki eden faktörlerin neler olduğunun belirlenmesinin öğretilmesi
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. İlk insanoğlunun var olduğu günlerde yaşayış şekilleri ve yerleşik hayata geçiş sürecini bilir.
  2. Yerleşik hayata geçtikten sonra toplumsallaşma sürecini bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Alpman, C. Eğitimin bütünlüğü içinde beden eğitimi ve çağlar boyunca gelişimi, İstanbul. 1972. Akurgal, E. Anadolu uygarlıkları,İstanbul,1998. Greyse,B.De.Les jeux de Zeus,Bruxelles,1982. Saltık, S. Antik stadyumlar,İstanbul,1995. Kahraman,A.Osmanlı devletinde spor,Ankara,1995 Alexiou,S. Minos uygarlığı,İstanbul,1991. Keten,M. Türkiye’de spor,Ankara 1993. Swaddling, J, Antik olimpiyat oyunları,İstanbul 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İlk insanoğluyla başlayan hareketlerin oyuna dönüşmesi ve daha sonra spor olması ve günümüze kadar bütün toplumların ve ülkelerin spora bakış açıları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Beden eğitimi ve spor kavramı, spor olgusunun kurumsallaşması.
2.İlk uygarlıklar olan eski Türkler, İranlılar, Çinliler, ve Hintlilerde spor.
3.Sümerler,Asur-Babil, Hititler ve antik Mısırlılarda spor.
4.Girit’te spor.
5.Antik Yunanlılarda spor anlayışı,spor tesisleri ve eğitim.
6.Antik Yunanlılarda spor çeşitleri, yapılışları ve spor anlayışının değişmesi.
7.Ara sınav
8.Antik Yunanlılarda başlayan antik olimpiyatlar.
9.Antik Romalılarda spor anlayışı, spor tesisleri, spor çeşitleri ve gladyatör dövüşleri.
10.Antik olimpiyatlarının kaldırılma nedenleri.
11.Batı Anadolu’daki antik spor tesisleri hakkında bilgi.
12.Orta çağda spor anlayışı.
13.Yeni çağda spor anlayışı.
14.Türkiye’de cumhuriyet döneminde spor anlayışı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
Toplam100