Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SYB205 Türkiye'nin Yönetim Yapısı 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türkiye’nin yönetim yapısı ve bu yapının işleyişi hakkında bilgi vermektir. Bu çerçevede, yönetim kavramı, yönetim sistemleri, yönetsel kuruluşlar ve yönetim faaliyetleri hakkında bilgi vermektir. Ayrıca Türk Kamu Yönetiminin özellikleri ve yönetsel kuruluşları hakkında bilgi vermektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Nurullah Ogreten
Öğrenme Çıktıları
  1. Yardımcı kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatının yapısını, işleyişini yetki ve sorumluluklarını açıklayabilir
  2. Türk kamu yönetiminin merkez ve taşra teşkilatını, yapısını, işleyişini, yetki ve sorumluluklarını açıklayabilir
  3. Denetim organlarının yapısını, işleyişini, görev ve sorumluluklarını bilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- A.Şeref GÖZÜBÜYÜK, Türkiye’nin Yönetim Yapısı,10. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2008.
- Abdullah Yılmaz ve diğerleri, Dönüşen Kentler ve Değişen Yerel Yönetimler, Ankara.
- Atilla Özer, Türkiye’de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Ankara.
- İsmet Giritli, Türkiye’nin İdari Yapısı, DER Yayınları, İstanbul, 2001.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Yönetim kavramları, yönetim sistemleri, devletin tarifi ve unsurları, merkezden ve yerinden yönetim kavramları ve merkezi ve mahalli idareler, Türkiye'nin siyasi ve idari teşkilatlanması, yasama, yürütme ve yargı, , hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. Yönetimin Genel Nitelikleri ve Yapısı
2. Türk Kamu Yönetiminin Özellikleri
3. Yönetimin İşleyişi
4. Yönetimin İşleyişi (Devam)
5. Yönetsel Kuruluşlarla İlgili İlkeler
6. Türk Kamu Yönetiminin Yönetsel Yapısının Genel Görünümü
7. Genel Yönetimin Merkez Teşkilatı
8. ARA SINAV
9. Yeni Cumhurbaşkanlığı Yürütme Sistemi
10. Cumhurbaşkanlığı Yürütme Sistemi ve Bakanlıklar
11. Merkezdeki Yardımcı Kuruluşlar
12. Genel Yönetimin Taşra Teşkilatı
13. Yerel Yönetim Kuruluşları
14. Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma4832
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4832
Toplam94