Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SYB206 Bütçe ve Muhasebe 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Muhasebenin tanıtılması, muhasebenin kapsamına giren konuların öğretilmesi ve işletmelerde genel olarak yapılan mali işlemlerin kaydının öğretilmesi
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Muhasebede kullanılan temel kavramlar ve terimler hakkında bilgi sahibi olma
  2. Muhasebe sistemi içindeki temel denklikleri ve muhasebe sistemini kavrayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof.Dr.Yusuf Sürmen, Muhasebe-I, Celepler Matbaacılık, Trabzon, 2011.Prof.Dr.Nalan Akdoğan ve Prof.Dr.Orhan Sevilengül, Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi Kitabevi, Ankara, 2007.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Muhasebe, Belgeler, Hesap, Kayıt Yöntemleri, Bilanço ve Gelir Tablosu, Ticari Mallarla İlgili Değer Hareketlerini Kaydetme Yöntemleri, Kayıt Tutma ve Defterler, Katma Değer Vergisi ve Muhasebe İşlemleri, Aktif, Pasif, Gelir ve Gider Hesaplarının İncelenmesi, Kayıt Hataları ve Düzeltme Yolları, Çeşitli Uygulamalar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Muhasebenin tanımı, muhasebenin temel kavramları (işletme, borç, alacak, sermaye, bilanço denkliği v.b.)
2.Bilanço ve gelir tablosunun tanımı ve hazırlanmasına yönelik bilgiler.
3.Hesap kavramı, işleyişi, hesabın borç ve alacak taraflarının öğretilmesi ve hesapların işleyişi
4.Ticari mal hareketlerinin devamlı ve aralıklı envanter yöntemine göre muhasebeleştirilmesi
5.Muhasebede kayıt yaparken esas alınan defter ve belgelerle ilgili bilgiler
6.KDV ve Muhasebe işlemleri
7.Muhasebe döngüsünün örnek bir işletme üzerinde açıklanması
8.Nakit ve nakit benzeri iktisadi varlıklarla ilgili mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi
9.Senetli ve senetsiz ticari ve ticari olmayan alacakların muhasebeleştirilmesi
10.Vize Sınavı
11.Duran varlıklarla ilgili değer hareketleri ve amortisman işlemleri
12.Mali ve ticari borçların muhasebeleştirilmesi
13.Basit bir ücret bordrosunun düzenlenmesi
14.Genel geçici mizan ve kesin mizanın hazırlanması, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması ve hesapların kapatılması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7321
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13226
Toplam101