Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SYB306 Spor Yönetiminde Liderlik 927001 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Liderlik ile ilgili temel teori ve kavramları, liderin etkililiğini belirleyen temel faktörleri, güncel teorileri derinlemesine incelemek ve kazanılan teorik bilgiyi perakende gibi insan faktörünün son derece önemli olduğu bir sektörde uygulama becerisine dönüştürebilmek. Öğrencilerin kendilerini tanımlarına olanak vermek ve liderlik becerilerinin gelişimi için gerekli destek ve motivasyonu sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
ÖĞR. GÖR. KAZIM BIYIK
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler farklı liderlik tanımlarını değerlendirebilecekler
  2. Öğrencilerin liderliğin üç bileşenleri hakkında bilgi vermesi mümkün olacak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
R. L. Hughes, R. C. Ginnet ve G. J. Curphy (2009) Leadership : Enhancing the Lessons of Experience 6th edition McGraw. HillKaraküçük, S.; Rekreasyon “Kavram, Kapsam ve Bir Araştırma”, 2005, Ankara.Çelik, V.; Eğitimsel Liderlik, Pegem A Yayımevi, 2000, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste liderlik kavramı ile ilgili temel bilgiler, liderlik kavramını ile ilişkilendirilen temel psikolojik unsurlar ile güncel teoriler açıklanacak ve teorik bilginin perakende sektöründe nasıl uygulanabileceği üzerinde durulacaktır. Derste öğrencilerin liderlik ve ilgili kavramları derinlemesine anlamaları ve kendi liderlik becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Liderlik Herkesi İlgilendirir. Lider, üye ve durumsal faktörler arasındaki etkileşim. Vaka Analizi
2.Liderlikte Davranışsal Yaklaşım Vaka Analizi
3.Perakende Sektöründe Liderlik Dinamikleri Konuşmacı Sunumu
4.Liderlik Simülasyon Uygulaması: Eğitim ve 1. Senaryo
5.Liderlik Özelliklerinin Analizi Kişisel lider Gelişim Planı Hazırlanması
6.Perakende Sektöründen Lider Mülakatlarının Sunumu
7.Ara Sınav
8.Durumsal Yaklaşımın Liderlik Kavramına Uygulanması Durumsal Faktörler ve Teoriler Liderlik Simülasyon Uygulaması:
9.Sosyal Etki, Güç ve Politika Liderlik Simülasyon Uygulaması:
10.Güncel Teoriler: Liderlik ve Değişim: Karizmatik ve Dönüştürücü Liderlik Liderlik Simülasyon Uygulaması:
11.Güncel Teoriler: Etik Liderlik ve LMX Liderlik Simülasyon Uygulaması:
12.Liderliğin Karanlık Yüzü: Yıkıcı Liderlik
13.Liderlik Vaka Analizi Çalışmaları
14.Öğrenciler Tarafından çekilen Kısa Filmlerin Sunumu ve Tartışılması
15.Final
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma6742
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7856
Toplam128