Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SYB307 Spor Psikolojisi 927001 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sporcunun müsabaka öncesi, anı ve sonrasında psikolojik hazırlığı ve meydana gelen psikolojik problemlerin giderilmesi
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üye. Levent Bayram
Öğrenme Çıktıları
  1. Dersin sonunda müsabaka öncesi, anı ve sonrasında psikolojik hazırlığı ve meydana gelen psikolojik problemlerin giderilmesinde başarı sağlanması
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Spor Psikolojisi- Prof Dr.Orhan Doğan, Detay Yayıncılık,Ankara, 2015.Spor Psikolojisi(Inside Sport Psychology), Costas I.Karageorhıs - Peter C.Terry, Nobel Yayıncılık,Ankara, 2015.Spor ve Egzersiz Psikolojisi, Hülya Yeltepe Ercan,NOBEL YAYIN DAĞITIM,2013
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Stres, motivasyon, depresyon konuları ile sportif performans arasındakşi ilişki
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Performansa zemin hazırlayan temel olgular
2.Performansı etkileyen faktörler; motivasyon, motivasyonla ilgili temel kavramlar
3.Bireyi motive eden olgular, yarışma öncesi genel olgular, motivasyonda metod
4.Kişilik; belirleyicileri, yaklaşımlar,kişilik teorileri, sporcuların kişiliklerinin araştırılması
5.Stres; temel kavramlar, stresi yaratan faktörler, stresin etkileri
6.Seyirci psikolojisi
7.Seyirci ve saldırganlık; temel olgular,saldırganlığın sosyal ve piskolojik nedenleri
8.Dünyada ve Türkiye'de stres olayları
9.Ara sınav
10.Yönetim psikolojisi, yönetimde iletişim, liderlik
11.Yönetim ve stres
12.Sporda normal dışı davranışlar
13.Fairplay ve spor
14.Sporda imgeleme
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13226
Laboratuvar000
Örnek Vaka İncelemesi15230
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15230
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10220
Okuma15115
Toplam123