Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SYB309 Sporda Sponsorluk 927001 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; sponsorluk kavramlarını öğrenerek, spor endüstrisi içerisinde çalıştıkları organizasyonlarda sponsorluk faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik bilgilerin kazandırılmasıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Spor sponsorluğunun temel kavramlarını öğrenmek.
  2. Organizasyonların sponsor arama çalışmalarını yönetebilmek.
  3. Güvenli sponsorluk anlaşmaları yapma becerisine sahip olmak.
  4. Sponsorluğun tutundurma bileşenleri ile ilişkisini kavramak.
  5. Sponsorluk faaliyetinin etkililiğini sağlamak konusunda bilgi sahibi olmak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Okay, A. Sponsorluğun Temelleri,Der Yayınevi, 2005, İstanbul 2- Lagee W. (2005) Sport Sponsorship and Marketing Communications. A European Perspective. Prentice Hall, London. Stotlar D.K.(2001) Developing Successful Sport Sponsorship Plans. Fitness Information Technology., Morgantown
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sponsorluk kavramının gelişimi, sponsorluğun tutundurma bileşenleri ile ilişkisi, sponsor arayışlarının nasıl yapılacağını, çeşitli sponsorluk anlaşmalarının gerçekleştirilmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sponsorluk Kavramı ve Gelişimi
2.Sponsor Aramak
3.Sponsorluk ve İletişim
4.Spor Sponsorluğu ve Halkla İlişkiler
5.Spor Sponsorluğu ve Reklam
6.Spor Sponsorluğu ve Doğrudan Pazarlama
7.Spor Sponsorluğu ve Satış Tutundurma
8.Ara Sınav
9.Sponsor Gereksinimlerini Belirlemek
10.Sponsorluk Anlaşması
11.Olimpik Sponsorluk Fırsatları
12.Bireysel Sporcu Sponsorluğu
13.Sponsorluk Etkiliğinin Değerlendirilmesi
14.Dönem Projesi Sunumu
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama11515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma4832
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma51050
Toplam127