Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SYB403 Mahalli İdareler 927001 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersle, öğrencilerin mahalli idarelerin mali yapısı, toplayabileceği vergiler ve harcama yapıları konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Ahmet Zeki DEMİR
Öğrenme Çıktıları
  1. Mahalli İdare kavramını, niteliğini ve önemini, özellikle demokrasi, özerklik ve hizmette halka yakınlık (subsidiarity) ilkelerini bilir
  2. Mahalli İdarelerin Varoluş nedenlerini Siyasi, ekonomik ve idari nedenler yönüyle bilir ve açıklar
  3. Optimum Hizmet Alanı, arza ve talebe ilişkin kriterler yönünden bilir ve inceler
  4. Merkezi Yönetim-Mahalli İdare arasında Gelir Bölüşümünü, ilkeler ve yöntemler ile Mahalli İdarelerin Finansman Kaynaklarını bilir
  5. İl Özel İdareleri-İlçe Belediyeleri Büyükşehir Belediyeleri ve köylerin Maliyesini, Gelir ve Giderlerini bilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ahmet Ulusoy ve Akdemir T., Mahalli İdareler Maliyesi, Derya Kitabevi, Trabazon 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersle, mahalli idarelerin Türk kamu yönetimindeki yeri, mali yapısı, mahalli idarelerin toplayabileceği vergiler ve harcama yapıları konusunda bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Mahalli idare kavramı, kapsamı ve gelişimi
2.Mahalli idarelerin varoluş nedenleri ve teorik çalışmalar
3.İdareler arası ilişkilerin mahiyeti, idareler arası ilişkilerin düzenlenmesini gerektiren nedenler, türleri, görev bölüşümü
4.Optimum Hizmet Alanı, arza ve talebe ilişkin kriterler
5.Merkezi Yönetim-Mahalli İdare arasında Gelir Bölüşümünü, ilkeler ve yöntemler ile Mahalli İdarelerin Finansman Kaynakları
6.İl Özel İdareleri-İlçe Belediyeleri Büyükşehir Belediyeleri ve köylerin Maliyesini, Gelir ve Giderler
7.Arasınav
8.İl Özel İdareleri-İlçe Belediyeleri Büyükşehir Belediyeleri ve Köylerin Maliyesi
9.İl Özel İdareleri-İlçe Belediyeleri Büyükşehir Belediyeleri ve Köylerin Maliyesi
10.Mahalli İdare Birlikleri, Mahalli idare Birliklerini doğuran etmenler
11.Mahalli İdarelerde yeniden yapılanması, sorunlar öneriler
12.Mahalli idare hizmetlerinin özelleştirilmesi ve yöntemleri
13.İller bankası ve mahalli idareler ilişkisi
14.Belediyelerde Tahakuk Esaslı Muhasebe İşleyişi ve bir Monografi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
Toplam75