Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SYB407 Spor İşletmeciliği 927001 4 7 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Yönetim bilimi, İşletme yönetimi ve Spor İşletmeciliği ile ilgili temel bilgiler kazanmak, resmi, özel ve gönüllü sektörde spor hizmeti sunan kurumlarda işletme stratejileri hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Ahmet Zeki DEMİR
Öğrenme Çıktıları
  1. Yönetim bilim ve işletme yönetimi ile ilgili çalışma sistemini açıklar.
  2. İşletmenin kuruluşu; kuruluş yeri; işletmenin büyüklüğü ve hukuki yapılanmasını anlatır.
  3. İşletme fonksiyonları; yönetim, üretim, pazarlama, finans, personel , halkla ilişkiler ve diğer fonksiyonların neler olduğunu açıklar.
  4. İşletmenin işleyişini yönetim görüş açısından değerlendirilmesini anlatır.
  5. Spor İşletmeciliğinin oluşum ve gelişim süreçlerini, problemlerini ve hizmet sektöründeki rolü ve önemini anlatır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
EKENCİ, Güner, A.Faik.İMAMOĞLU, Spor İşletmeciliği., Nobel Yay., Ankara 2002
FINDIKÇI İ.,"İnsan Kaynakları Yönetimi", Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., İstanbul, (2000)
AKDEMİR A., "İşletme Bilimine Giriş", Birlik Ofset Yayıncılık, (2001)
KOÇEL T., İşletme Yöneticiliği, Beta Basım, Yayım Dağıtım Aş., (1999)
OKAY A., "Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sponsorluk", Epsilon yayıncılık, 1998
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İşletme yönetimi ve Spor işletmeciliği ile ilgili temel kavramlar, spor işletmelerinin kuruluşu, spor hizmeti veren işletmelerde İnsan Kaynakları yönetimi, Toplam kalite yönetimi, reklam ve halkla ilişkiler, sponsorluk yönetimi ile ilgili stratejiler, bu doğrultuda örnek organizasyonların incelenmesi ve yeni projelerin hazırlanması.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yönetim bilimi ve İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgiler
2.Yönetimin tanımı ve yönetim fonksiyonları (planlama-örgütleme, yönetme, koordinasyon, kontrol )
3.İşletme yönetimi ve fonksiyonları. Spor işletmesi ve spor işletmeciliği
4.İşletmelerin kuruluşu, kanun ve yönetmelikler
5.Pazarlama kavramı, pazarlama anlayışının gelişimi. Pazarlama stratejileri
6.Spor işletmelerinin hizmet alanları, ulusal ve uluslararası örnekler
7.ARA SINAV
8.Spor İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
9.Toplam Kalite Yönetimi ve Spor İşletmeleri
10.Sponsorluk yönetimi, tarihi, sporda sponsorluk
11.Reklam ve halkla ilişkiler stratejileri
12.Proje sunumları
13.Proje sunumları
14.Spor İşletmeciliği dersinin değerlendirmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma16565
Toplam125