Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SYB411 Spor Saha ve Malzeme Bilgisi 927001 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; Spor sahaları ile bu sahalarda , spor uygulamalarında kullanılan araç gereç ve spor malzeme bilgilerinin öğretilmesini içermektedir. Spor sahalarının boyutları ile bu sahalardaki diğer spor donatılarının yapımı, bakımı, kullanılması ve korunması ile ilgili bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak kazandırılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca; spor saha, malzeme, ve diğer spor donatılarına ait teori, kavram, ilke ve yöntemlerin öğretilmesi de diğer amacını oluşturmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.gör. Erol Dogan
Öğrenme Çıktıları
  1. Spor saha, malzeme ve diğer donatıların tanımlarını, bilgilerini bilir, tarihçesi ile ilgili açıklamalar yapabilir.
  2. Spor saha ve malzemelerinin yapımını, kurulmasını bilir ve anlar.
  3. Spor saha, malzeme ve araç gereçlerinin bakımını öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-T.C. MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI,’’Spor ve Tesisleri İçin Devlet – Millet Elele’’ Milli Eğitim Basımevi, ANKARA- 1984.2- KILINÇ, Güngör; ‘’Beden Eğitimi Ve Spor Araç Ve Gereçleri’’,İzmir Yüksek Öğretmen Okulu kitaplığı, Kitap No:2761-371,73 – İZMİR. 3-BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLĞÜ.,’’Spor Şurası’’ ANKARA-1994-1999.4-BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLĞÜ.,’’Sporda On Yıl’’ ANKARA-1985-1994.5-BEDEN TERBİYESİ VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN, ANKARA-(21.5.1986 Tarihli kanun:3289 ).6-BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLĞÜ, ’’Yönetmelikler’’ ANKARA-1995.7-ÇANKAYA,Cemali.,’’ Spor Tesisleri İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon’’ (Yayınlanmamış Ders Notlarım).1994.8-ÇANKAYA,Cemali.,’’Spor Tesisleri İşletmelerinde Eğitim Sorunları ve Çözüm Yolları’’.Yüksek Lisans Tezi),BURSA-1988.9-MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.,’’3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu Gereğince Yapılacak Spor Tesisleri Açıklama Rehberi’’ANKARA-1985.10-ŞIPAL,M.,Can.,’’Oyun daha çok Bir Beden Faaliyetidir’’ANKARA-1985. 11-TAYGA,Yunus.,’’Türk Spor Tarihine Genel Bakış’’ANKARA.12- KILIÇ, Güngör. Beden Eğitimi ve Spor Saha, araç ve Gereçleri. Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü Basımevi, Demirbaş no:2761-371,1973-Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Spor, Spor Tesislerinin, Spor Saha ve Malzemelerinin tarihçesi. Spor Tesislerinin, Spor Saha ve Malzemelerinin Branşlara göre sınıflandırılması. Ödev konularının belirlenmesi ve bu ödevleri hazırlarken göz önünde tutulacak kriterlerin tespiti. Stadyum ve iç ünitelerinin ebat, yapım ve kullanım bilgilerinin öğretilmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Spor Saha ve Malzeme Bilgileri Dersini, tanıtma, dersin gerekliliğini, önemini ve beklentileri.Spor, Spor Tesislerinin, Spor Saha ve Malzemelerinin tarihçesi.
2.Spor, Spor Tesislerinin, Spor Saha ve Malzemelerinin tarihçesi.
3.Spor Tesislerinin, Spor Saha ve Malzemelerinin Branşlara göre sınıflandırılması. Ödev konularının belirlenmesi ve bu ödevleri hazırlarken göz önünde tutulacak kriterlerin tespiti
4.Stadyum ve iç ünitelerinin ebat, yapım ve kullanım bilgilerinin öğretilmesi.
5.Basketbol Saha ve Malzeme Bilgileri ; boyutları, malzemeleri,kullanılan araç gereçler ve kullanım ve bakımlarının anlatımı. Bölümün büyük salonundaki saha ve malzemeleri.
6.Futbol Saha ve Malzeme Bilgileri ; boyutları, malzemeleri, kullanılan araç gereçler ve kullanım ve bakımlarının anlatımı. Bölümün büyük sahası ile Üniversitemize ait Spor Müdürlüğünün çim spor sahasının incelenmesi.
7.Voleybol Saha ve Malzeme Bilgileri ; boyutları, malzemeleri,kullanılan araç gereçler ve kullanım ve bakımlarının anlatımı. Bölümün büyük salonundaki saha ve malzemeleri inceleme.
8.Ara sınav
9.Yüzme Havuzlarının boyutları, su ve temizliği ve bakımları ile ilgili Bilgiler.
10.Güreş Sporuna ait Saha ve Malzeme Bilgi ve çeşitlerini; boyutları, malzemeleri,kullanılan araç gereçler ve kullanım ve bakımlarının anlatımı. Bölümün çim sahaları ile güreş salonunun incelenmesi.
11.Hentbol Saha ve Malzeme Bilgileri ; boyutları, malzemeleri,kullanılan araç gereçler ve kullanım ve bakımlarının anlatımı. Bölümün büyük salonundaki saha ve malzemeleri inceleme.
12.Halı Sahalar ve bunların Saha ve Malzeme Bilgileri ; boyutları, malzemeleri,kullanılan araç gereçler ve kullanım ve bakımlarının anlatımı. Örnek bir Halı saha incelemesi.
13.Aerobik Salonlarının Saha ve Malzeme Bilgileri ; boyutları, malzemeleri,kullanılan araç gereçler ve kullanım ve bakımlarının anlatımı.
14.Cimnastik Salonlarının Saha ve Malzeme Bilgileri ; boyutları, malzemeleri,kullanılan araç gereçler ve kullanım ve bakımlarının anlatımı.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik5210
Gösterme326
Bireysel Çalışma5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5210
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5210
Toplam78