Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MIM101 Temel Tasar 927001 1 1 10
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders tasarım eğitimine (daha önce bir alt yapı olmadan) yeni başlayan öğrenciler için geliştirilmiştir, seçtikleri tasarım alanındaki çalışmalarına zemin hazırlar. Biçim ve düzen verme beceri ve yeteneklerini geliştirerek, tasarım ilkeleri ve elemanları, görsel sanatlarda görsel iletişim ve algı konularında bir farkındalık ve kavrayış sağlamayı amaçlar.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Mehriban MİKAYİLOVA, Dr. Öğretim Üyesi Melda GENÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenci, temel sanat-tasarım öğe ve ilkelerine ait bilgileri pekiştirir.
  2. Öğrenci, iki ve üç boyutlu anlatımda kullanılan malzemeleri tanıma ve kullanımına yatkınlık, konsantrasyon ve titizlik geliştirir.
  3. Öğrenci, derslerde yapılan uygulamalarla mesleki teknik becerilerini geliştirir.
  4. Öğrenci, temel sanat/tasarım öğe ve ilkelerini kullanarak iki ve üç boyutlu kompozisyonlar gerçekleştirir.
  5. Öğrenci, soyut-somut kavramları kompozisyon kuralları çerçevesinde irdeler
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Anderson, J., Mimari Tasarım, Mimarlık Temelleri Serisi:03, Literatür, 2011.Ching, F.D.K., Mimarlık, Biçim, Mekan, Düzen, YEM, İstanbul, 2002.Corbusier, L., Bir Mimarlığa Doğru, YKY, İstanbul, 2003.Crowe, N., Lessau, P., Visual Notes for Architects and Designers, Wiley, 2011.İzgi, U., Mimarlıkta Süreç: Kavramlar-İlişkiler, YEM, 1999Jormakka, K., Adım Adım Tasarım Yöntemleri, Yapı Endüstri Merkezi, İstanbul, 2012.Frederick, M., Mimarlık Okulunda Öğrendiğim 101 Şey,YEM, İstanbul, 2009.Lessau, P., Graphic Thinking for Architects and Designers, John Wiley and Sons, 2000.Thiis-Evensen, T., Archetypes in Architecture, Oxford University Press, USA, 1990.Unwin, S., 20 Buildings Every Architect Should Understand,Routledge, 2010.Vitruvius, Mimarlık Üzerine on Kitap, Şevki Vanlı Yayınları, 1990.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Ders, tasarım elemanlarına, gözleme, analize ve tüm tasarım alanlarıyla ilgili sunum tekniklerine, disiplinler arası bağlantıları gösterme fırsatlarına ve bu alanlar arası işbirliğini güçlendirmeye odaklanmaktadır.Kapsadığı konular arazında; tasarım sürecinde soyut ve basit fikirlerden nispeten daha karmaşık ve somut mimari biçimlere dönüşme sürecindeki dönüşüm ve değişimlere odaklanarak; şekil-zemin, mekan, form ve goemetri, mimarlıkta mekan, tasarım elemanları (çizgi, yön, boyut, doku, biçim, renk, değer) ile uygulamalar, tasarım ilkeleri (armoni, kontrast, hiyerarşi, birlik, egemenlik, denge) ile çalışmalar, iki ve üç boyutlu düzenlemeleri kavrama gibi başlıklardan bahsetmek mümkündür.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel tasarımla ilgili kavramların açıklanması, tasarım-tasarlama.
2.Tasarım elemanlarından nokta-çizgi-yön konularının işlenmesi.
3.Tasarım elemanlarından ölçü-biçim-oran-aralık konularının işlenmesi
4.Tasarım elemanlarından doku konusunun işlenmesi. Doku tasarımı
5.Mekân-form-geometri konularının işlenmesi. Üç boyutlu form yaratma uygulaması.
6.Görsel algı, kompozisyonda belirlilik oluşturma yolları.
7.Derinlik anlatımları; örtme, saydamlık, çizgisellik.
8.Tasarım ilkeleri; Tekrar, armoni, Kontrast konularının işlenmesi
9.VİZE SINAVI
10.3 Boyutlu hacim çalışması başlangıçTasarım ilkeleri (Sunum)a)Katlama (Folding)b)Birim veTekrar (Modular)
11.3 Boyutlu hacim çalışması başlangıçTasarım ilkeleri (Sunum)a)Katlama (Folding)b)Birim veTekrar (Modular)
12.a+b çalışması-yerle ilişkiKatlama ve tekrar örnekleri (Sunum)
13.a+b çalışmasıKatlama ve tekrar çizim ve maket çalışmalarıStrüktür (Sunum)
14.a+b çalışmasıKatlama ve tekrar çizim ve maket çalışmaları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Ev Ödevi1140
Toplam500
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Proje Sunma100100
Toplam10000
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım1410140
Uygulama/Pratik11444
Bireysel Çalışma919
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma122
Ev Ödevi9654
Toplam252