Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MIM103 Mimari Anlatım Teknikleri-I 927001 1 1 8
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ana hedefi, temel teknikleri tanıtmak ve tasarım fikirlerini ifade edebilen araç ve yöntemlerle çalışabilmek üzere becerileri geliştirmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Hakan SAĞLAM, Doç. Dr. Mehriban MİKAYİLOVA, Dr. Öğretim Üyesi Serpil KAPTAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
  2. Gerçek ya da sanal durumları resmetmek üzere çizim tekniklerini öğrenmek.
  3. Obje ve mekânların iki ve üç boyutlu düzlemlerde nasıl göründüğünü doğru bir şekilde iletmek
  4. Tasarım fikirlerini çizim yoluyla ifade etme yeteneğini geliştirmek.
  5. Temel bir çizim dili ve bireysel çalışma üzerine konuşabilme yeteneğini geliştirmek.
  6. Eleştirel düşünme becerisini özümsemek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Şahinler, O., Kızıl, F., (2006). Mimarlıkta Teknik Resim, İstanbul: YEM YayınlarıFarrelly, L. (2011). Mimarlığın Temelleri, İstanbul: Literatür YayınlarıPancarcı, A., Öcal, E.M., Yapı Teknik Resmi Cilt:1, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2006.Pancarcı, A., Öcal, E.M., Yapı Teknik Resmi Cilt:II, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2006.Francis D.K.Ching, İç Mekan Tasarimi / Resimli, YEM Yayınevi, 2008Francis D.K.Ching, Mimarlik Biçim, Mekân Ve Düzen, YEM Yayınevi, 2007. Francis D.K.Ching, Mimarlik Ve Sanatta Yaratici Bir Süreç: Çizim, YEM Yayınevi, 2006.Soman, S., Basic technical drawing : instructors resource guide, New York : Glencoe, 1999.İnceoğlu, N., Düşünme ve Anlatım Aracı Olarak Eskizler, Helikon Yayınları, 1995Şevket, B., Teknik resim problemleri, M.Savcı. İstanbul : Birsen, 1980.Özcan, Ş., Uygulamalı Tasarı Geometri 1, Gül Yayınevi, Ankara, 1986.Özcan, Ş., Uygulamalı Tasarı Geometri 2, Gül Yayınevi, Ankara, 1986.Hasol, Doğan. (1993). Mimarlık ve Yapı Terimleri Sözlüğü: Türkçe-İngilizce-Fransızca. Yapı Endüstri Merkezi.Lasean, Paul. (1989). Graphic Thinking for Architects and Designers. New York: Van Nostrand Reinhold.Manual of Graphic Techniques: Medium and Methods, V: 1, 2, 3. (1980). New York: Butterworth Architecture.McGarry, Richard. (1991). Scale Elements for Design Elevations. New York: Van Nostrand Reinhold.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Çoğunlukla, ortografik ve paralel izdüşüm tekniklerine -iki ve üç boyutlu izdüşüm yöntemleri, ölçek, çizim normları, serbest el eskizler, sanatsal ifade gibi- aşinalık sağlanarak geleneksel yöntemlere odaklanılmaktadır ve alternatif yaklaşımlar araştırmaya da teşvik verilmektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tanışma ve ders hakkında genel bilgiler, mimari çizim malzeme ve aletlerinin tanıtımı, serbest el ile obje çizimi. Örnekler ile mimari malzeme ve araçların kullanımın gösterilmesi.
2.Teknik yazı yazma ve çizme tekniklerinin gösterilmesi, karalama tekniklerinin gösterilmesi
3.Çizgi, yüzey, hacim, kitle kavramlar.
4.Temel geometrik çizimler, yöntemleri.
5.Epürün tanımı, nokta, çizgi, yüzeylerin izdüşüm çizimleri. Epürde izdüşüm düzlemlerinin incelenmesi, görünüşlerin adlandırılması.
6.İzdişüsümsel çizimler (plan-kesit-görünüş)
7.İzdişüsümsel çizimler (plan-kesit-görünüş)
8.Üç boyutlu cisimlerin görünüşlerinin çıkarılması, mimari plan-kesit görünüş kavramı.
9.ARA SINAV
10.3 boyutlu çizim
11.Mimari çizim esasları . Ölçek ve ölçülendirme, cisimlerin ölçülendirilmesi
12.Örnek proje çizimi
13.Örnek proje çizimi
14.Yapılarda düsey sirkülasyon elemanları . Merdiven hakkında bilgiler.
15.Yapılarda düşey sirkülasyon elemanları: Merdiven' çalışması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Derse Katılım1520
Ev Ödevi1440
Toplam900
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Rapor Sunma140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Bütünleme Sınavı133
Derse Katılım15690
Uygulama/Pratik14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
Ev Ödevi14342
Toplam203