Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MIM104 Mimari Anlatım Teknikleri-II 927001 1 2 7
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı öğrencinin, tasarım fikirlerini ifade edebilmek üzere araç ve yöntemlerle çalışma becerisini geliştirmek ve uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olmasına destek olmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Hakan SAĞLAM, Doç. Dr. Mehriban MİKAYİLOVA
Öğrenme Çıktıları
  1. Grafik anlatım becerisini öğrenmek.
  2. Biçimsel kompozisyon sistemlerini kavramak.
  3. Tasarım becerileri edinebilmek
  4. Örneklerden yararlanma becerisi edinebilmek
  5. Eleştirel düşünme becerisini özümsemek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Mimari Anlatım Teknikleri-I
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Crowe, N., Laseau, P., Visual Notes for Architects and Designers, Wiley, 2011.
Farrelly, L., Mimarlıkta Sunum Teknikleri, Literatür Yayıncılık, 2012.
Gürer, L , Tong, H., İzdüşümler, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2010.
Hotan, H., Mimari Perspektif ve Gölge, YEM, İstanbul, 1978.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Dersin ana ilgi alanı aksonometri, izometri, militer ve kavalyer gibi eğik izdüşümler, tek kaçışlı ve iki kaçışlı perspektifin de aralarında yer aldığı üç boyutlu anlatım tekniklerine özel bir vurgu yaparak paralel izdüşüm tekniklerinin ötesine geçmektir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Mimari Proje çizim ve sunum standartlarının tekrarı
2.Gölge ve Perspektifin mimari sunum ve anlatımdaki önemi Geçen hafta ve bu haftaki konuların incelenmesi
3.Çizgi ve renk perspektifi, perspektif çizim çeşitlerinin tanımlanması Geçen hafta ve bu haftaki konuların incelenmesi
4.Merkezi (Konik) perspektif, kuralları, tek, iki ve üç kaçma noktalı perspektif çizim Geçen hafta ve bu haftaki konuların incelenmesi
5.Eskiz sınavı Konu 1-4 incelenmesi
6.Tek, iki ve üç kaçma noktalı iç perspektif çizimi Geçen hafta ve bu haftaki konuların incelenmesi
7.Ölçü metodu ile perspektif çizimi Geçen hafta ve bu haftaki konuların incelenmesi
8.Ölçü metodu ile perspektif çizimi Geçen hafta ve bu haftaki konuların incelenmesi
9.ARA SINAV Konu 8 incelenmesi
10.Gölgelendirme çizim kuralları ve gölgenin mimari sunuma etkisi Geçen hafta ve bu haftaki konuların incelenmesi
11.Gölgelenme-ışıma, güneş ve gün ışığının mimariye etkisi Geçen hafta ve bu haftaki konuların incelenmesi
12.Perspektif çizimlerin gölgelendirilmesi Geçen hafta ve bu haftaki konuların incelenmesi
13.Tek katlı bir bina perspektifinin çizimi ve gölgelendirilmesi Geçen hafta ve bu haftaki konuların incelenmesi
14.Merdiven çizimi Geçen hafta ve bu haftaki konuların incelenmesi
15.İki katlı bir bina perspektifinin çizimi ve gölgelendirilmesi Geçen hafta ve bu haftaki konuların incelenmesi
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Derse Katılım1520
Ev Ödevi1440
Toplam900
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Rapor Sunma140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Bütünleme Sınavı133
Derse Katılım15690
Uygulama/Pratik14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma177
Ev Ödevi13113
Toplam175