Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MIM205 Mimarlık Tarihi II 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türk Mimarlık Tarihinde,medeniyetlerin kültürleri ile sanat ve mimarlıkları arasındaki ilişkinin anlaşılmasını sağlamaktır.Tarih Öncesi Çağlardan-günümüze Türk Tarihi Türk’lerin anayurdu Orta Asya’dan, Anadolu’ya birbirini takip eden medeniyetleri, İslamla birlikte şekil alan mimarisi ve Anadolu’daki devamı. Anadolu’da Beyliklerden Osmanlı İmparatorluk Mimarisi’ne , Avrupa etkileri. Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarisi’nin oluşmasında yabancı ve Türk Mimarların çalışmaları.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Dünya Mimarlık Tarihinin kronolojik sıralamasını öğrenmek
  2. Dünya Mimarisindeki temel medeniyetlerin Türk mimarisine etkilerinin öğrenilmesi
  3. Günümüz Türk Mimarisi'nde Orta Asya ve İslam Mimarisinin Etkilerinin Öğrenilmesi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı –İnci Aslanoğlu-
Osmanl Mimarisi –Doğan Kuban
İlk Müslüman Türk Devletleri-Anadolu Ünv. Yayınları
Türkiye Selçuklu TarihiAnadolu Ünv. Yayınları
Büyük Selçuklu Tarihi –Anadolu Ünv. Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Orta Asya ve İslam etkileri, Selçuklu, Beylikler, Erken-Klasik-Geç Dönem Osmanlı Mimarlığı, 1. ve 2. Ulusal Mimarlık Akımları ve Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin amacı, kapsamı, öğrencilerin ders kayıtları
2.Orta Asya’da –İslam Öncesi- Türk Beylikleri, genel bakış
3.Orta Asya’da –Milattan Önce- İslam öncesi Türk Boyları devam
4.Orta Asya’da İslamı kabul eden Türk Beylikleri
5.Anadolu Selçuklu uygarlığı
6.Anadolu’da Beylikler Dönemi uygarlığı
7.Osmanlı Mimarisi giriş
8.Erken Dönem Osmanlı Mimarisi
9.ARA SINAV
10.Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi
11.Geç Dönem Osmanlı Mimarisi
12.Cumhuriyet Dönem Türk Mimarisi genel giriş
13.I .ve II .Ulusal Mimarlık Akımı Türk Mimarisi
14.Genel tekrar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı080
Rapor Sunma020
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13452
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma199
Toplam75