Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MIM209 Mukavemet 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, yapı malzemelerini dış kuvvetlerin etkisi altında ve bunların neden olduğu iç kuvvetlerin etkisi altında analiz etme ve tasarımını yapma yollarını göstermektir. Ders, bir yapının tasarımı ve analizini, gerilmelerin ve deformasyonların belirlenmesini kapsamaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Erhan Burak PANCAR
Öğrenme Çıktıları
  1. Yapıda gerilme kavrmını anlayacak
  2. Genel yükleme koşullarında oluşacak gerilmeleri belirleyecek
  3. Emniyetli gerilmeyi öğrenecek
  4. Statikçe belirsiz problemlerin nasıl çözüleceğini öğrenecek
  5. Cisimlerin uygulanan kuvvetler neticesinde şekil değiştirmeleri hesaplanacak
  6. Dış kuvvetler etkisi altındaki cisimlerin hareketini ve dengesini belirleyecek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
STATİK
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Omurtag, M.H. 2003; Mühendisler için Mekanik-Statik, Beta Basım A. Ş., İstanbul
2- Aköz, A.Y., Eratlı, N. 2000; Statik-Mukavemet, Beta Basım A. Ş., İstanbul
3- Bakioğlu, M. 2001; Cisimlerin Mukavemeti, Beta Basım A. Ş., İstanbul
4- Hibbeler, R. C., (Mechanics of Materials)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Giriş ve amaç (mukavemet), gerilme kavramı, eksenel yükleme altında eğik düzlem üzerinde oluşan gerilmeler, genel yükleme koşullarında gerilme hali, emniyetli gerilme, emniyet katsayısı, eksenel yükleme, statikçe belirsiz problemler, ısıl gerilmeler, poisson oranı, genel Hooke yasası, gerilme yığılması, kirişlerin kesme kuvveti ve eğilme momenti
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Mukavemete Giriş
2.Mukavemette Gerilme Kavramı
3.Mukavemette Gerilme Kavramı
4.Problem Çözümleri
5.Mukavemette Gerilme Kavramı
6.Eksenel Yükleme Altında Eğik Düzlemde Oluşan Gerilmeler
7.Problem Çözümleri
8.Eksenel Yükleme Altındaki Elemanların Deformasyonu
9.Arasınav
10.Problem Çözümleri
11.Eksenel Yükleme Altındaki Elemanların Deformasyonu
12.Emniyetli Gerilme, Emniyet Katsayısı
13.Statikçe Belirsiz Durumlar
14.Problem Çözümleri
15.Poisson Oranı ve Genel Hooke Yasası
16.Genel Tekrar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Problem Çözümü30130
Beyin Fırtınası15115
Toplam75