Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MIM202 Mimari Tasarım III 927001 2 4 0
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
1-İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlamak.2-Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlamak, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavramak. 3-Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlamak. 4-Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlamak.5-Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder. 6-Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlamak.
  2. Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
  3. Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırma, değerlendirme, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanma becerisi elde etmek.
  4. Mesleki gelişmede, mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde, uygun örnekleri inceleyebilme, uygulamaları izleme ve tasarımlarına bu birikimi katabilme yetkinliğine sahip olmak.
  5. Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavramak.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Mimari Tasarım II
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Mimari mekan ve form arasındaki ilişkilerin yer bağlamında düşünülmesi.Binalar arası ilişkilerin irdelenmesi, daha kompleks binalar tasarlanmasıstrüktür ve mekan dengelenmesi.Var olan iklim şartları, ulaşılabilirlik,güvenlik, araç ve yaya trafiği ile ilgili ilişkilerin kurulması.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kayıtlar - Dersin tanımı ve kapsamı hakkında bilgilendirme “Kent mekanını okumak”: Samsun’da bir meydan/cadde/sokak mekanında algılama ve eskizle belgelenmesi
2.Isınma Ödevi: “Kent mekanını okumak”: Samsun’da bir meydan/cadde/sokak mekanında algılar ve gösterimleri Samsun Kent Merkezinde seçilen mekanda alan çalışması (2’li ekip çalışması)
3.Ara Değerlendirme 1: Kent mekanı ve işlevlerinin algıya dayalı eskizlerle sunumu
4.Eskiz Sınavı 1 **İncelenen kent mekanı için geliştirme önerileri: Sadece serbest el eskiz.
5.Ana Proje: Özgün konuta ek ünite tasarımı Literatür/Internet araştırması: Önerilen mimarların, stillerinin ve konut tasarımlarının incelenmesi (3’lü ekip çalışması)
6.Literatür araştırması: Önerilen mimarların, stillerinin ve konut tasarımlarının tanıtımına dönük sunumun hazırlanması Literatür/Internet araştırması: Önerilen mimarların, stillerinin ve konut tasarımlarının tanıtımına dönük sunumun hazırlanması
7.Ara değerlendirme 2: Mimarlar, stilleri ve konutları ile ilgili sunumÇalışılacak projenin seçilmesi (Bireysel çalışma) Literatür/Internet araştırması + Görselleştirme: Seçilen mimarın seçilen, inşa edilmiş konut projesinin türlü kaynaklardan elde edilen bilgilerle mimari projesinin (aynen) yeniden çizilmesi + Maketinin yapılması
8.Literatür/Internet araştırması + Görselleştirme: Seçilen mimarın seçilen, inşa edilmiş konut projesinin türlü kaynaklardan elde edilen bilgilerle mimari projesinin (aynen) yeniden çizilmesi + Maketinin yapılması
9.Ara Değerlendirme 3: Seçilen konut projesinin sunumu(Vaziyet Planı 1/200, Plan-Kesit-Görünüşler 1/100, Maket 1/100) Sunulan konut projesinin sunum detaylarının geliştirilmesi ve yeni ek ünite ile ilgili ana fikrin belirlenmesi (konuttaki konumu, işlevi, biçimi)
10.Atölye Çalışması: EK ÜNİTE TASARIMI Konsepti (Sunulan konut projesinin sunum detaylarının geliştirilmesi ve yeni ek ünite ile ilgili ana fikrin eskiz ve çalışma maketi ile geliştirilmesi - konuttaki konumu, işlevi, biçimi, erişilebilirliği, vb.)
11.Atölye Çalışması: EK ÜNİTE TASARIMI
12.Atölye Çalışması: EK ÜNİTE TASARIMI
13.Proje konusu: öğrenci odası tasarımı. Yaşam odanızın konfor koşullarının iyileştirilmesi ve hayal edilen oda tasarımı. Yaşam odanızın mevcut durum analizi.Plan, kesit ve görünüşlerin çizilmesi.Mevcut durum maketi yapılması.
14.Yaşam odası mevcut durum çizimlerinin irdelenmesi, konfor ve yaşam koşullarının tartışılması. Literatur/ internet araştırması:Ergonomi ve insan piskolojisi,Daha yaşanabilir, konforlu yaşam mekanları.Yapılan araştırmalar doğrultusunda tasarım kararlarının alınması ve öneriler geliştirme.
15.ATÖLYE ÇALIŞMASI:ÖĞRENCİ ODASI TASARIMI
16.ATÖLYE ÇALIŞMASI:ÖĞRENCİ ODASI TASARIMI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav225
Alan Çalışması110
Proje Sunma225
Proje Tasarımı /Yönetimi140
Toplam150
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Proje Tasarımı/Yönetimi2100
Toplam200
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav200
Alan Çalışması100
Proje Sunma200
Proje Tasarımı /Yönetimi300
Toplam0