Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MIM206 Mimarlık Tarihi III 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Endüstri Devriminden günümüze mimarlığın Dünyada ve Türkiye’deki gelişimi ve analizi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Mim. Canan Berk
Öğrenme Çıktıları
  1. Özellikle Ortaçağ ve Rönesansı yaşamış Avrupa'da Endüstri Devrimi yaşanmadan önceki -hazırlık- durum
  2. Endüstri devrimi öncesi icatlar dönemi
  3. Endüstri Devriminin sosyo-kültürel, toplumsal, ekonomik sonuçlarının değerlendirilmesi
  4. Günümüz mimarisini şekillendiren, standardize eden modernizmin oluşması, doğması
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
mim205
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Mimarlığın Öyküsü –Leland M. RothModern Mimarlığın 100 Yıllık Gelişimi –İ. Hulusi GüngörDünya Sanat Tarihi –Adnan TuraniMimarlık Atlası –Yem Yayın
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Endüstri Devrimi19. Y.Y., 20. Y.Y. ve günümüze değin tüm mimari ekoller.19. Y.Y. Osmanlı İmp. da Batılılaşma ve mimari hareketler
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Öğrencilerin, dönem ders seçimi ve kayıtları
2.Ortaçağ'dan, 19YY. a Avrupa'da şehirleşme ve sosyo-kültürel yapı
3.19 YY. Avrupa'da Mimari hareketler, akımlar
4.19 YY. da Osmanlı'da Mimari ve batılılaşma hareketlerinin tekrar gözden geçirilmesi
5.Mimaride Endüstri Devrimi etkileri
6.Avrupa'da Art-Nouveau akımı ve etkileri
7.Avrupa'da Modernizmi hazırlayan, getiren hareketler ve dünyadaki etkileri, yayılımı
8.Bauhouse Okulu
9.ARA SINAV
10.Modernizm akımları
11.Dünya'da 20. YY. Sosyolojik, ekonomik,kültürel gelişim ve yaşananlar, mimariye yansımaları
12.Modernizm'in dünyadaki etkileri
13.Post-Modernizm
14.Günümüz ve sürdürülebilir mimariye genel bakış
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13452
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma199
Toplam75