Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MIM304 Kentsel Tasarım Kuram ve İlkeleri 927001 3 6 0
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, kentsel tasarım kuram ve yöntemlerinin mimarlıkla bütünleşen bir çerçevede sunularak, kentsel bağlamda tasarım sorunlarının anlaşılmasını ve ilgili becerinin kazandırılmasını kolaylaştırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Derya OKTAY
Öğrenme Çıktıları
  1. Kentin karmaşık yapısının anlaşılması ve sağlıklı bir bakış açısı kazandırılması
  2. Kentsel çevreyi okumanın öğrenilmesi
  3. Sosyal, ekolojik ve yapısal çevrenin ve tasarımdaki rolünün anlaşılması
  4. Ekip çalışması bilinç ve deneyiminin kazandırılması
  5. Kentlilik bilincinin ve çevreye duyarlılığın geliştirilmesi
  6. İnsan unsurunu merkezine alan tasarım yaklaşımının pekiştirilmesi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Bu ders kapsamında, aynı sömestr verilen ve kent bağlamında mimari tasarım çalışmalarının yaptırıldığı Mimari Tasarım V dersi/stüdyosu na doğrudan referanslar verilerek, öğretilen kavramların dönem projesi içinde uygulamaya konması ve kalıcı olması sağlanır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Oktay, Derya, Notes on Urban Design, EMU Printing House, Gazimagusa, 1996. Bentley, Ian et al., Responsive Environments, Architectural Press, 1985.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Ders kapsamında, kentsel mekân kavramı ve kentsel mekânın niteliğini belirleyen değişkenler, kentsel tasarımın temel ögesi olarak birlik (unity), kentsel çevrenin anlam ve kullanımını belirleyen erişilebilirlik, çeşitlilik ve okunabilirlik ilkeleri üzerinde yoğunlaşılır. Bu bağlamda, öğrencilerin kentsel tasarımın en önemli kuram ve kuramcıları ile ilgili olarak, görsel, algısal ve çevresel düzeyde karşılaştırmalı ve eleştirel bir bakış açısı kazanmaları sağlanır. Dersin işleyişi, seminer, bilgisayar ortamında sunuş ve tartışmalar, slayt/saydam gösterimi, film gösterimleri ve öğrencilerin ‘gerçek’ kentsel sorunlarla karşılaştığı alan çalışmaları ile gerçekleştirilir
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Toplam0