Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MIM403 Şehircilik ve İmar Hukuku 927001 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Yapılaşmış çevremizi oluşturmada önemli role sahip şehir ve bölge planlama disiplini temel konularının öğretilmesi ile mimari projelerin yer alacağı parsel, yapı adası, yerleşim ve çevre ilişkisinin nasıl kurulabileceğinin öğretilmesi. Yapılaşmış çevrenin oluşumunda üst ölçek kararların alındığı şehircilik ilke ve esaslarının, sürdürülebilir kentleşme ve kültürel, doğal, kentsel mirasların korunması kapsamında dersi alanlara aktarılması ve bütüncül tasarımın öneminin öğretilmesi
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Şehirciliğin temellerinin kavranması
  2. Mimarlık ve Şehircilik disiplinleri arasındaki ilişkilerin kavranması
  3. Güncel kentleşme sorunlarının kavranması
  4. İmar kanunu ve ilgili yönetmelilerin şehircilikteki bağlayıcılıklarının kavranması
  5. Yeni kentleşme hareketlerinin kavranması
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Murat Aykaç Erginöz (2012) İlk Çağdan Günümüze Mimarlık ve Şehircilik Tarihi, Arion, İstanbul Melih Ersoy ((2012) Kentsel Planlama, Ninova, Ankara Turgut Cansever (2016) İslamda Şehir ve Mimari, Timaş Yürürlükteki İmar Kanun ve Yönetmelikleri Kıyı Kanunu Otopark Yönetmeliği Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Planlamaya giriş, Bölgesel Planlar, Mekansal Planlar, İmar Planları, Parselasyon tekniknikleri, İmar Adası ve oluşumu, Yol Genişlikleri, Otoparkların Tasarımı, Sürdürülebilir Kent Planlaması, Kıyı alanları planlaması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Planlamaya Giriş,
2.Temel Planlama Terimlerin Öğretilmesi
3.İmar Adası, İmar Parseli ve Yapılaşma Durumlarına Giriş
4.İmar Kanununa Giriş
5.İmar Kanunu
6.Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği
7.Kıyı Kanunu, Otopark Yönetmeliği
8.Sit Alanları
9.Ara Sınav Haftası
10.Basit İmar Adası ve Parseli Oluşturma, TAKS, KAKS, EMSAL, Henyüksek Hesaplamaları
11.Ekolojik ve Sürdürülebilir Kentleşme İlke ve Esasları
12.Ekolojik Kentleşme Örnekleri
13.Öğrenci Sunumları
14.Öğrenci Sunumları
15.
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Rapor Sunma000
Toplam0