Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
MIM402 Bitirme Projesi 927001 4 8 0
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bitirme projesinin amacı, işlev, taşıyıcı sistem ve yapım sistemi açısından çeşitlilik gösteren bina ve kompleksleri tasarlama becerisini geliştirmek; mimarlık eğitim süresince alınan tüm kuramsal ve uygulamaya dönük bilgilerin yansıtıldığı bir sonuç tasarıma erişmek; mimari mekân çözümlemesiyle ilgili olarak yüksek derecede kavramsal beceri kazanmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Derya Oktay (Koordinatör) + Her dönem değişebilen jüri üyeleri
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Önerilen tasarım hem ‘yer’e ait gerçekler, beklentiler ve hayalleri destekleyecek, hem de yeni fikirler ve temalarla çağdaş bir kompleksin sahip olması gereken nitelikleri sergileyecektir. Tasarım bulunduğu çevrenin bağlamsal özelliklerine duyarlı, yaratıcı ve bütüncül olmalıdır. Tasarlanan kompleks hem kendi içinde hem de çevresi ile birlikte olumlu görsel ve işlevsel ilişkileriyle ele alınmalı, iç ve dış mekanlar, mekânsal, estetik, işlevsel, ve ekolojik boyutları dikkate alınarak tasarlanmalıdır.Tasarım, seçilen alanın ve çevresinin kapsamlı, çok boyutlu analizi ile başlayacaktır (MIM 302’de gerçekleştirilen kapsamda analizler). Elde edilen bulgular tasarımda yararlanmak üzere sistematik bir şekilde sunulacaktır. Analiz çalışmaları ve sunuşları için ölçek: 1/1000, 1/500; Yerleşim Planı ve maketi için ölçek 1/500; Bina/kompleks tasarımı ve maketi için ölçek 1/200; Sistem detayı için ölçek 1/50’dir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste, iki ve üç boyutlu bir tasarım konsepti, mimari ifadeler ve teknik nitelik, alternatif tasarım önerileri, tüm mimari sistemlerin bütünleşmesi, üst düzey strüktürel ve yapısal bilgi, mimari anlatım tekniklerinde ileri derecede gelişmişlik düzeyinin ortaya konması beklenir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Proje konusu ve çalışma alanı hakkında bilgilendirme/ Araştırma ve analizlere başlanması
2.
3.
4.
5.
6.JÜRİ-1Araştırma sonuçları (Rapor) + Arazi analiz bulguları + Senaryo + Konsept (2d/3d *İki alternatif konsept sunumu tavsiye edilir) + Fikir Projesi Yerleşim Planı *binaların çatılarını ve dış mekan tasarımlarını gösteren şekilde / Planlar/ Kesitler/ Görünüşler / Çalışma Maketi - 1/500) 19.03.19SEMİNER:“100001. Mimar” (Dr. Murat Sönmez, TOBB-ETU)
7.SEMİNER:Çağdaş Mimarlık Eğitimi ortamları: ABD, Avrupa ve Uzak Doğu’da deneyimler (Prof. Dr. D. Oktay)
8.
9.
10.
11.JÜRİ-2 (ARA JÜRİ)Konsept (2d/3d), Yerleşim Planı (1/500) / Yerleşim Maketi (1/500) / Planlar-Kesitler-Görünüşler (1/200) / İç ve dış mekanlardan perspektifler & eskizler
12.SEMİNER: Yere göre ve sürdürülebilir mimarlık: Çağdaş yaklaşımlar (Prof. Dr. D. Oktay)
13.ESKİZ SINAVI
14.
15.FİNAL JÜRİ• Konsept + Yerleşim Planı (1/500)• Yerleşim maketi (1/500) • Planlar / Kesitler / Görünüşler / Maket (1/200) • 1/50 Sistem Detayı (Önemli bir bölümden kısmi Plan-Kesit-Görünüş)• İç ve dış mekanlardan 3d gösterim • Projenin önemli çizimlerini ve maket fotoğrafını içeren poster (A1 boyutunda - photo block üzerine yapıştırılmış şekilde) Tasarım açıklama raporu (max. 1000 kelimelik - tek sayfa)
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Toplam0