Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ICM222 Yapı Bilgisi II 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, sistem seçimi aşamasında ve seçilen sistemin mekansal organizasyonla olan sıkı bağının zihinde canlandırılmasında, öğrenciye güçlü bir yetkinlik düzeyi sağlayarak, mimari tasarım sürecinde yapısal sorunlarla nasıl başa çıkabileceğinin anlaşılmasını sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
İshak Memişoğlu
Öğrenme Çıktıları
  1. Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlamak.
  2. Bina tasarımında taşıyıcı strüktür, yapı kabuğu sistemleri, güvenlik, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve tasarıma entegre edebilme becerisi kazanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Binan, M., “Ahşap Çatılar”, Birsen Yayınevi, 1990.
Binan, M., “Ahşap Kapılar”, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 1995.
Binan, M., “Doğramalar, Ahşap Pencere”, Kipaş, 1985.
İzgi, U., “Pencere”, Yay Yayıncılık, 1983.
İzgi, U., Batum Aysel, B., “Kapılar”, Yem Yayın, 2003.
Sarı, A., “Merdivenler, Düşey Sirkülasyon Araçları”, Yapı Endüstri Merkezi, 1998.
Soygeniş, M., “Yapı 2-3-4”, Birsen Yayınevi, 2008.
Türkçü, Ç., “Yapım”, Birsen Yayıncılık, 2000.
Yücesoy, L., “Temeller, Duvarlar, Döşemeler”, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 1998.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Ders kapsamında, mimari tasarım sürecinde, derste verilecek ödev ve araştırmalarla yapım sorunları ile başa çıkılması, farklı yapım sistemleri ve yapı bileşenlerine yönelik ilk bilgiler (merdivenler, rampalar, asansörler, çatı sistemleri), çatılar ve düşey dolaşım (sirkülasyon) elemanları, tanım, sınıflandırma, standart, yapım kuralları ve genel konuları içeren tartışmalar yer alır. Merdivenler, korkuluk ve merdiven ilişkileri, çatı yapım türleri, kaplama malzemeleri, farklı uygulamalar örneklere dayalı kuramsal sunuşlar ve pratik stüdyo çalışmaları aracılığıyla incelenir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Derse giriş
2.Kapılar
3.Pencereler
4.Asma tavan sistemleri
5.Çatılar, genel tanımlar
6.Çatılar, düz çatılar
7.Çatılar, soğuk çatılar
8.Çatılar, eğik çatılar
9.Ara Sınav: Dersle ilgili öğrenilen bilgilerin değerlendirilmesi
10.Merdivenler, Rampalar ve Asansörler
11.Merdivenler, Rampalar ve Asansörler
12.Merdivenler, Rampalar ve Asansörler
13.İnce İşler
14.Mekanik ve elektrik işleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Uygulama/Pratik1110
Proje Hazırlama120
Ev Ödevi1210
Toplam310
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Proje Hazırlama140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım13452
Ev Ödevi5315
Toplam75