Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT211 Pazarlama Yönetimi 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Pazarlama kavramı, yaklaşımları ve türlerini tanımak, pazarlama yönetim sürecini, planlamasını, tüketici davranışlarını, satın alma karar ve süreçlerini, pazar ölçümlemesini, hedef pazar bölümleme, konumlandırma, ürün geliştirme konularında temel bilgileri edinmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Deniz Özer
Öğrenme Çıktıları
  1. Müşteri, rakip ve diğer çevre unsurlarını örneklerle açıklar
  2. İşletmeler için gerekli olan pazarlama stratejilerini açıklar
  3. Pazarlama yönetimi sürecindeki etik ve etik dışı davranışları ayırt eder
  4. İşletmelerin temel pazarlama yapılarını ve aralarındaki ilişkileri gösterir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Halkla İlişkiler Perspektifinden Güncel Pazarlama Yaklaşımları, Pelin Baytekin
A'dan Z'ye Pazarlama, Philip Kotler
Modern Pazarlama İlkeleri, Ömer Baybars Tek ve Engin Özgül
Pazarlamayı Anlamak, Philip Kotler
Kamu Sektöründe Pazarlama, Philip Kotler ve Nancy Lee
21. Yüzyılda Pazarlama Profesyonelinin Halkla İlişkiler El Kitabı, Thomas L. Harris ve Patricia T. Whalen
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Pazarlama kavramları, yaklaşımları, türleri, pazarlama süreci, planlaması, satın alma, pazar bölümlemesi, ürün geliştirme ve konumlandırma, tüketici davranışların halkla ilişkiler perspektifinden değerlendirilmektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Pazarlamayı Anlamak: Temel Bilgiler, Amaç, Kapsam
2.Pazarlama Yaklaşımları
3.Pazarlama Türleri
4.Pazarlama Süreci ve Planlaması
5.Satın Alma Karar Süreçleri ve Tüketici Davranışları
6.Pazar Bölümlendirme, Hedef Pazar ve Hedef Kitle Seçimi
7.Pazar Analizi ve Ölçümlemesi
8.Pazarlama Karması
9.Vize Haftası
10.Ürün Geliştirme ve Tutundurma Çabası
11.Kamu Sektöründe Pazarlama
12.Halkla İlişkiler ve Pazarlama İlişkisi ve Süreci
13.Uluslararası Pazarlama
14.Pazarlama Etiği
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Final Sınavı12020
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Toplam75