Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT207 Reklamcılığa Giriş 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Reklam alanına ilişkin kavram ve kuramlar, hedef kitle, reklam ortamları, kampanya planlama, yaratıcılık konularının aktarılması
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Burcu ALTIPARMAK
Öğrenme Çıktıları
  1. Reklamcılık alanında nitel ve nicel yöntemleri karşılaştırır.
  2. Teknolojik, kültürel ve sosyal değişimleri reklamcılık alanıyla ilişkilendirir.
  3. İletişime ve tasarıma yönelik çağdaş akademik ve profesyonel yaklaşımları analiz eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Derse Devam zorunludur. %30 devamsızlık hakkı kullanılabilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
*Müge Elden, Reklam ve Reklamcılık, Say Yayınları, 2009
*Füsun Kocabaş, Müge Elden, Reklamcılık, İletişim Yayınları, 2009
*Aybike Sertaş Ertike, Reklam, Detay Yayıncılık, 2010
*John Philip JONES, Reklamcılık, MediaCat Yayınları, 2006.
*MacRury, Iain, Advertising, Routledge,2009
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Reklamcılığın gelişimi, reklam alanına ilişkin temel kavramlar, reklam türleri, reklam ortamları, hedef kitle, reklamda yaratıcılık.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş
2.Türkiye'de ve dünyada reklamın gelişimi
3.Pazarlamada reklamın yeri
4.iletişim sürecinde reklamın yeri
5.Reklam ortamları
6.Reklam kampanya yönetimi
7.Reklam Kampanyası stratejik planlama
8.Ara sınav
9.Reklam modelleri
10.Reklamda yaratıcı stratejiler
11.Reklam Araçlarında prodüksiyon (Basılı mecra)
12.Reklam Araçlarında prodüksiyon (TV )
13.Reklam Araçlarında prodüksiyon (Açıkhava reklamları)
14.Kampanya sunumları ve sunumların tartışılması
15.Genel tekrar
16.Final
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Proje Hazırlama11515
Proje Sunma122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma12121
Toplam75