Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT206 Reklam Yazarlığı 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Farklı reklam ortamlarında gerekli olan yazım yeteneklerini kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Recep YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
  1. Reklam yazı türlerini sıralar
  2. Reklam yazarlığı, estetik ve sanat ilişkisini tartışır
  3. Reklam senaryosu yazar
  4. Çekim ölçekleri, sahneden sahneye geçiş yolları, kamera açıları, kamera hareketleri ve post prodüksiyon tekniklerini tanımlar
  5. Yaratıcı stratejileri, reklam ekollerini ve reklam yapım formatlarını sıralar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Müge Elden (2014). Reklam Yazarlığı. İstanbul: İletişim Yayınları.
Joseph Sugarman (2008). Reklam Yazarının El Kitabı. İstanbul: Mediacat Yayınları.
Damla İlerialkan ve Recep Yılmaz (2015). Senaryo Nasıl Yazılır? Nasıl Yazıyorlar?. İstanbul: Alfa Yayınları.
Ersel Serdarlı (2008). Reklam Yazmak. İstanbul: Beta Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Reklam yazarlığının ilkeleri, yaratıcılık ve yaratıcılığı geliştirme yolları, radyo reklam yazarlığı, basılı reklam yazarlığı, televizyon reklam yazarlığı.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Reklamcılıkta metin yazarlığının konumu
2.Reklam senaryosu ve yazım formatı
3.Reklam ekolleri ve reklam yazımında kullanılan yaratıcı stratejiler
4.Yaratıcılık ve yaratıcılığı geliştirme yolları
5.Televizyon reklam film türleri ve formatları
6.Kamera açıları
7.Çekim ölçekleri
8.Ara sınav
9.Kamera Hareketleri
10.Sahneden sahneye geçiş yolları ve post prodüksiyon
11.Yazım sonrası aşama
12.Radyo reklamcılığı
13.Basılı reklamcılık
14.Örnek uygulamalar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Tartışma4312
Soru-Yanıt8324
Gösterme14342
Bireysel Çalışma515
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma515
Ev Ödevi10110
Toplam100