Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİT208 Marka Yönetimi 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilere marka ve marka yönetimi ile ilgili temel kavramları öğretmek; giderek artan rekabet ortamında işletmeler açısından marka, marka konumlandırma ve stratejik yönetiminin öneminin anlaşılmasını sağlayarak, öğrencilere marka stratejilerinde karlılığı arttıracak kavram ve teknikleri öğretmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. M. Nur ERDEM
Öğrenme Çıktıları
  1. Marka yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
  2. Marka yönetimi süreci ile bu süreci etkileyen faktörleri bilir.
  3. İşletmelerin uyguladığı marka yönetim stratejilerini değerlendirir.
  4. Marka yönetimi ile ilgili olarak stratejik planlama ve uygulama yapar.
  5. Global markalar için farklı kültürlere yönelik strateji üretir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Markan Kadar Konuş, Ferruh Uztuğ, Mediacat YayınlarıBu Topraklardan Dünya Markası Çıkar mı?, Güven Borça, Mediacat YayınlarıMarka Yönetimi, Işıl Karpat Aktuğlu, İletişim YayınlarıMarka Yönetimi ve Marka Stratejileri, Mehmet Akif Çakırer, Ekin Basım Yayın
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Ders kapsamında marka yönetimi süreci ve bu süreci etkileyen faktörler ele alınmakta, örnek olaylar üzerinden analizler ve tartışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerden ayrıca ders kapsamında bir marka yönetimi stratejik planı da hazırlamaları istenmektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İhtiyaçlar ve Tüketim Üzerine Bir Giriş; Tüketicinin satın Alma Tercihleri; Marka Kavramı; Marka ve Ürün Karşılaştırması; Markanın Tarihçesi
2.Markanın Faydaları; Markanın Yardımcı Unsurları
3.Marka Karar Alanları; logo, amblem, slogan, görsel kurumsal kimlik oluşturma, vb.
4.Stratejik marka yönetim sürecinin planlanması
5.Marka yaratma stratejileri
6.Marka denkliği unsurları ve denkliği oluşturma
7.Markanın Konumlandırılması ,Farklılaşma
8.Arasınav
9.Marka iletişimi,itme ve çekme stratejileri
10.Global marka yönetimi
11.Glokal marka yönetimi
12.Marka Yönetiminde Örnek Olay Analizleri
13.Marka Yönetiminde Örnek Olay Analizleri
14.Dijital marka yönetiminde temel unsurlar
15.Öğrenci sunumları
16.Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı120
Proje Hazırlama120
Proje Sunma160
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama11010
Proje Sunma111
Okuma4520
Toplam75